10 juni 2013

De Swaneburg, een lastig dossier

Denk daarbij ook aan de wenselijkheid van het behalen van het zwemdiploma door de jeugd. En met een sloop wordt een behoorlijk aantal verenigingen variërend van waterpolo tot gehandicaptenzwemmen onevenredig getroffen. De zwembaden in de omgeving van Coevorden kunnen dit niet allemaal opvangen. Wel gaan wij ervan uit dat het bestuur en de verenigingen de zelfwerkzaamheid behoorlijk gaan vergroten, onze fractie ziet elders in de gemeente dat dit kan, en hebben vertrouwen in de kracht van de Coevorder samenleving op dit punt. De start is gemaakt, want naar wij hebben begrepen wordt het bestuur binnenkort uitgebreid met één of meer verenigingsleden. We hebben ook geopperd een stichting ‘Vrienden van de Swaneburg’ in het leven te roepen om het zwembad de nodige aandacht en (financiële) ondersteuning te geven.

Verder heeft onze fractie de volgende voorwaarden gesteld:
- De bijdrage van de gemeente aan de jaarlijkse exploitatie mag niet hoger zijn dan het aangegeven maximum.
- Wij willen periodiek op de hoogte blijven van de financiële gang van zaken bij het complex.
Verder zullen wij niet schromen ook de exploitatie van De Swaneburg in de takendiscussie mee te nemen.

Bij de uiteindelijke stemming bleken er slechts twee tegenstemmers. Naast Epke Wiersma stemde ook een lid van de D66-fractie tegen. De toekomst zal uitwijzen of de uitvoering van renovatie van De Swaneburg en de exploitatie in lijn ligt met het aangenomen voorstel. Onze fractie zal dit nauwgezet volgen en niet aarzelen om, wanneer dat nodig is, De Swaneburg opnieuw op de agenda plaatsen.

De reactie in eerste termijn met de vragen en aandachtspunten kunt u als pdf bestand opvragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.