22 februari 2011

EHS wandeling met Bleker in Zuidwolde

Op maandagmiddag 21 februari heeft staatssecretaris Henk Bleker in aanwezigheid van meer dan 100 belangstellenden een wandeling gemaakt door een natuurontwikkelingsgebied in de gemeente De Wolden.
Bleker was hier op uitnodiging van CDA-Drenthe om in de aanloop naar de verkiezing van de leden van Provinciale Staten helderheid te geven over de herijking van het landelijke natuurbeleid als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen. In De Wolden gaat het om de aanleg van een robuuste verbindingszone als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.

Staatssecretaris Henk Bleker maakte aan de aanwezigen duidelijk dat het kabinet forse bezuinigingen moet realiseren. Ook het budget voor de uitvoering van het natuur- en landschapsbeleid is sterk verminderd. Dat betekent dat er scherpe prioriteiten moeten worden gesteld. Zo zal het accent meer worden gelegd op het klaar maken (inrichten en beheren) van reeds aangekochte landbouwgronden voor natuur. Voorlopig is er geen geld meer voor het aankopen van nog meer landbouwgronden. Bleker onderstreepte dat tot nu toe in Drenthe al veel landbouwgrond is aangekocht voor natuur, maar nog niet is ingericht als natuurgebied. Hij gaat er van uit dat onder regie van de provincie van gebied tot gebied maatwerk kan worden geleverd en dat met de nodige creativiteit (bijvoorbeeld door met kavelruil de gronden op de juiste plaats te krijgen) toch nog een groot deel van de ecologische hoofdstructuur kan worden gerealiseerd. En bij de geplande robuuste verbindingszones zal de provincie zich tevreden moeten stellen met smallere natuurzones, die minder landbouwgrond vragen.

De Bleker-wandeling, die was voorbereid door de CDA-afdeling De Wolden, trok verschillende bestuurlijke vertegenwoordigers van natuur-, milieu en landbouworganisaties, van het waterschap en van de provincie en de gemeente. De wandeling vond plaats aan de oostkant Zuidwolde nabij de N48 waar samenhang met verkeerstechnische maatregelen (veiliger op- en afritten) gewerkt wordt aan de realisering van onderdelen van de ecologische hoofdstructuur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.