20 november 2020

Historische pitch tijdens begrotingsvergadering gemeente Coevorden

Tijdens de bespreking van de jaarlijkse begroting heeft Eddy Heeling namens het CDA deze prachtige verhalende pitch laten horen.
Voor iedereen die het gemist heeft; hieronder de tekst van de historische pitch.

 

Pitch bij Begroting 2021 -  Raadsvergadering 10 november 2020

 

In de historie van Coevorden,

We schrijven het jaar 1682. Het is inmiddels tien jaar geleden dat Bommen Berend de stad is uitgejaagd. Dat moet worden gevierd! Het was de laatste jaren niet gemakkelijk geweest voor de Heer van Coevorden. De schatkist was leeg en de stad had ernstig geleden onder de gevechten.
Het stadsbestuur had, door grote bezuinigingen in de hele Heerlijkheid Coevorden, de zaakjes weer financieel op orde gekregen. Nu was het tijd voor feest: ‘Make Coevorden great again’ was de leus.

Maar eerst moest het uitzicht van de Heer van Coevorden wat worden verbeterd. Een aantal jongelieden dachten dat ze hem van advies konden voorzien, maar dat had hij vroegtijdig de kop
in gedrukt. De verpauperde achtergevels langs de Weeshuisweide moesten worden opgeknapt .
En om ze dan voor eeuwig aan het oog te onttrekken, moest er een berceau komen.

Een idee van de wereldberoemde bouwmeester Menno van Coehoorn die was gearriveerd in het gezelschap van een grote zwarte hond. “Waar moet ik de koets parkeren?” had zijn koetsier aan een aantal timmerlieden gevraagd. “Dat is ons ook niet helemaal duidelijk,” was het antwoord. Ze waren al maanden aan het breken. “Het hout en de stenen kunnen we nog wel een keer gebruiken. Gooi de rest van het afval maar in die oude beerput aan de Bentheimerstraat. Dat zien we in geen 350 jaar weer terug, had van Coehoorn gezegd.”  

De dorpen morden:  In Sweel sprak men al van een luchtkasteel en in Dalen, waar een handelaar in Franse koetsen woonde, noemde men het Chateau Berceau.

Waar waren alle bezuinigingen dan goed voor geweest? De schrijflessen, die Meester Mijndert van der Thijnen gaf aan de plattelandsvrouwen, waren al een paar keer niet doorgegaan.  In Sweel zou de wasplaats zijn opgedoekt, als de boermarke niet had toegezegd het onderhoud voor zijn rekening te nemen. In Zwinderen en Noordsleen was de situatie van gelijke aard. Ze waren wel blij dat de kinderen nu konden leren zwemmen in het Zwanenmeer. Waar de zwanen van het kasteel een verwarmd winterverblijf hadden.

Het Ellertsveld werd geteisterd door rovende reuzen. Maar de Bewust Ongewapende Agrariërs , de BOA’s, konden weinig beginnen zonder de steun van de soldaten uit Coevorden

En nu had de Heer van Coevorden ook nog eens de belastingen verhoogd. Sommige boeren wisten niet hoe ze die moesten betalen. Helemaal niet nu de prijzen slecht waren omdat de Zwarte Pest in het gebied heerste.

Maar ondanks alle heibel, die ontstond over het luxe ontwerp van de vesting, wandelden de Heer en zijn vrouwe in het najaar van 1682 onder de berceau langs de Weeshuisweide. Het was daar een drukte van belang . De dorpelingen kwamen de belasting brengen. Een paar Bonte Bentheimer varkens uit Gees, een guste koe uit Sleen en tot zijn grote vreugde zag de kasteelheer dat er juist een vat bier uit Den Hool over de brug werd gerold. De eigenaar van Schans ten Hole deed er hoogstpersoonlijk een fles whisky van de beste kwaliteit bij.

Het feest kon beginnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.