10 juli 2011

Kennismaken: Moons over Piet Moons

Er was nog steeds de belofte om iets over mijzelf te vertellen. Vaak moet daar een aanleiding voor zijn en die is er dan ook!
29 april 2011 is voor mij een onvergetelijke dag geworden. Deze dag kreeg ik namelijk in de Ned. Hervormde Kerk te Coevorden een Koninklijke onderscheiding, uitgereikt door  burgemeester B. Bouwmeester. Een hele grote eer, waar ik ook zeer mee vereerd ben.
Voor deze Koninklijke onderscheiding moet je voorgedragen worden en dit is voor een heel groot gedeelte te danken aan het CDA Coevorden.
Ik wil iedereen hiervoor dan ook heel hartelijk bedanken. Ook voor de felicitaties, bloemen, attenties, kaarten en mails. Maar vooral ook voor jullie aanwezigheid bij de plechtigheid en daarna bij mij thuis in Oosterhesselen.
Voor mij een dag met een gouden randje!

Voor iedereen die mij nog niet kent zal ik nu nog iets over mijzelf vertellen:
Ik ben geboren in 1944 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Ik kom uit een groot, warm gezin met 10 kinderen. Mijn vader was boer en ook altijd zeer betrokken bij de gemeenschap. Hij heeft zich hier ook voor ingezet.
Dus het is mij als het ware met de paplepel ingegoten om betrokken te zijn bij de omgeving waar je woont.
De lagere school heb ik gevolgd in Nieuwerkerk a/d IJssel, daarna de Lagere Landbouwschool in Bodegraven en de Middelbare Landbouwschool in Gouda. Daarna vele cursussen gevolgd, ik was toen ook al werkzaam samen met mijn vader in maatschap op onze boerderij.
In 1971 ben ik getrouwd met Netty en in 1973 zijn we naar Drenthe verhuisd; we hadden in Wachtum, aan de Grevenberg, een boerderij gekocht.  Mijn jongere broer wilde ook graag boer worden en wij zagen het wel zitten om zelfstandig een bedrijf te beginnen. De eerste tijd hebben we echt een periode gehad van pionieren en hard werken om te overleven. Steeds proberen om je bedrijf zo goed mogelijk voort te zetten en dat is gelukkig heel goed gegaan. Wij hebben in de eerste moeilijke tijd heel veel steun gehad aan onze buren en familie. Wij hebben 3 kinderen, allen uit huis en 4 kleinkinderen gekregen. Hier zijn we zeer trots op!
In 2000 is ons bedrijf verkocht en we wonen nu in Oosterhesselen. Ik heb nog wat paarden en ben bestuurlijk nog steeds actief.
Via de kinderen en je bedrijf raak je betrokken bij school, sport, kerk en landbouworganisaties. Ja, en van het één komt het ander en zo zit je o.a. in het bestuur van de ABTB, de Landbouwvoorlichting,  proefboerderij Aver Heino enz.enz. Zolang als ik hier woon, ben ik al lid van het CDA en altijd actief geweest in de politiek. Eerst in het bestuur van de oude gemeente Dalen en na de herindeling in het bestuur van Coevorden. Ik zit nu nog in het bestuur en de steunfractie. Tevens in de CDA-senioren Drenthe en landelijk. Ook ben ik na het stoppen van mijn bedrijf actief gebleven in de r.k.kerk, b.v. in de V(vrede), O(ontwikkeling) en M(issie)-groep Coevorden/ Steenwijksmoer. Hierdoor heb ik een reis gemaakt naar Ghana, waar onze groep zich zeer heeft ingespannen om een kliniek te bouwen in Abotoase. Verder zit ik nog in het bestuur van het katholiek maatschappelijk activeringswerk, eerst het Katholiek Steunpunt Drenthe, tegenwoordig met Groningen erbij: Solidair Groningen/Drenthe.
Na alles wat er gezegd en geschreven is wil ik mij heel graag blijven inzetten voor onze gemeenschap en bijzonder voor de mensen in de derde wereld.
Piet Moons

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.