17 februari 2011

N34: ongelijkvloerse kruisingen voor goede en veilige doorstroming en bereikbaarheid.

Samen met aanwonenden werken aan aansluiting van Ees, Exloo en Odoorn.
De N34 is van groot belang voor de bereikbaarheid en daarmee de ontwikkelingskansen van Drenthe en gemeente Borger-Odoorn. De N34 is een drukke provinciale weg die veiliger gemaakt moet worden. Dat gebeurt door ongelijkvloerse kruisingen te realiseren en op- en afritten te beperken. Zo kan de veiligheid en de doorstroming verbeterd worden. De reconstructie van de weg tussen Gieten en Emmen is in volle gang.  De aansluitingen bij Borger, Gasselte en Gieten zijn inmiddels gerealiseerd. Momenteel worden door de provincie Drenthe plannen ontwikkeld voor de aansluitingen in het  tracé Borger, Ees,  Exloo en Odoorn. 

De provincie Drenthe werkt hierbij nauw samen met gemeente Borger en aanwonenden.  Dat heeft er toe geleid dat er inmiddels een passende oplossing is gevonden bij de gevaarlijke kruising bij de Ees-Eesergroen. Er lagen drie varianten, maar de bewoners kwamen uit bij de Schoolstraat, de oude en bestaande verbinding tussen Ees en Eesergroen. Daar komt nu een tunnel onder de N34, die ook  past binnen het beschikbare budget van de provincie. Ees moet hierdoor wel haar twee directe aansluitingen op de N34 missen. De werkzaamheden beginnen in mei. Nu staat de ongelijkvloerse kruising bij Exloo met aansluiting op de N34 er aan te komen. De bereikbaarheid van Ees vanuit zuidelijke richting wordt hierin eveneens meegenomen. 
“Ook hier geldt voor ondernemers, bewoners en andere belanghebbenden, laat horen hoe het er uit moet zien.  Daar heb je jaren plezier van”, zegt Greet Seinen,  CDA-woordvoerder voor Verkeer en Vervoer in Provinciale Staten van Drenthe en contactpersoon voor CDA Borger-Odoorn. Zij heeft het in de Provinciale Staten regelmatig opgenomen voor de bewoners van Ees en omgeving.

De planning is dat in maart van dit jaar het ontwerp voor ongelijkvloerse aansluiting Exloo klaar moet zijn. Daarna volgt bestuurlijke besluitvorming. Voor de bestemmings-planprocedure wordt een krap jaar uitgetrokken. Dit betekent dat, als alles mee zit, begin volgend jaar gestart kan worden met de uitvoering.
 “Het CDA ziet graag dat aanwonenden actief meedenken en meepraten bij de voorbereidingen. Zo krijgen we het beste resultaat. Zeg nu zelf, is die nieuwe N34 niet een plaatje zoals die door het mooie Drentse land loopt?”, aldus Greet Seinen, nummer 6 op de CDA kandidatenlijst voor Provinciale Staten in Drenthe. Voor meer informatie zie www.cdadrenthe.nl of bel  0591-613679

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.