22 maart 2013

'Niet automatisch burgemeesters in RvC semi-publieke bedrijven'

Het CDA gaat in mei een initiatiefvoorstel doen om de burgemeester ertoe te bewegen dit in de raad van commissarissen van Rendo bespreekbaar te maken.
De gemeente is aandeelhouder van Rendo en daar lijkt nu voor de tweede keer in zes jaar fraude te hebben plaatsgevonden. Wiersma citeert uit lokale media de voorzitter van de raad van commissarissen van Rendo, burgemeester Jan Westmaas van Meppel: ‘Toezicht doe je er niet zomaar even bij. Dat is haast niet te doen.’
Liever deskundige dan burgemeester
Het automatisme dat alleen burgemeesters in deze raad plaatsnemen moet eruit, vindt Wiersma. ‘Ik ben niet tegen een burgemeester in deze raad, maar het gaat om deskundigheid. Als een burgemeester aan dat profiel voldoet, vind ik het prima, maar als dat niet zo is of hij heeft er niet veel tijd voor, dan kun je er beter een deskundige in economie of financiën in plaats laten nemen.’ Gemengde raden zijn er wel meer, weet Wiersma. ‘Om het democratische gehalte van zo’n organisatie te bewaken moet er natuurlijk ook iemand uit het gemeentebestuur in. Je zou dan aan vier burgemeesters en drie experts kunnen denken. Het gaat om borging van kennis.’
Niet op amateuristische basis werken
Of Wiersma’s opvatting en die van zijn fractie ook door het landelijke CDA wordt opgepikt heeft hij nog niet kunnen ontdekken. ‘Maar in andere gemeenten kan het ook geen kwaad te kijken of de burgemeester de toezichthoudende taak er wel bij kan hebben en of er goede spelregels zijn. Feit is dat je niet heen en terug over iemand heen kunt lopen. Deze affaires vergiftigen het hele bedrijf. Als je geen goed voorbeeld geeft, handel je zelf ook vrijer. Je moet als raad van commissarissen invloed uitoefenen en niet werken op amateuristische basis.’
Lees meer op de website van Binnenlands Bestuur

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.