06 april 2014

Nieuw college

BBC 2014, CDA en PvdA hebben een coalitieakkoord gesloten. Zaterdagochtend presenteerden zij het akkoord en maakten de portefeuilleverdeling in het nieuwe college bekend. Rode draad is volgens de coalitie een nieuwe manier van besturen.
Het college bestaat uit burgemeester Bert Bouwmeester en de wethouders Jan Zwiers (BBC 2014), Jeroen Huizing (CDA) en Joop Brink (PvdA) -oftewel de 3 J's- en gemeentesecretaris Martin Broers.
Rode draad is volgens de coalitie de nieuwe manier van besturen. 'De gemeente gaat meer samenwerken met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Uitgangspunt is dat zij zelf keuzes kunnen maken en initiatieven nemen, waarbij de gemeente een verbindende, stimulerende en faciliterende rol. Jeroen Huizing beaamde dit: 'We willen praten met de inwoners. Het gaat er niet om wat de gemeente wil, maar wat de inwoners willen.' Jan Zwiers gelooft erin de bevolking goed te kunnen uitleggen wat er aan de hand is.' Joop Brink liet weten dat het akkoord echt vernieuwing uitstraalt. 'Daarom heeft elk collegelid burger, bestuur en communicatie in portefeuille. We moeten kijken wat er mogelijk is en niet naar wat niet mogelijk is.'
Het nieuwe bestuur richt zich meer op de verschillende gebieden in de gemeente en de wijken en dorpen. Mogelijk worden zelfs gemeentelijke producten en diensten in de wijken en dorpen aangeboden als dit niet tot hogere kosten leidt. Op de vraag aan welke onderdelen het college denkt, antwoordt Joop Brink: 'Wij denken dan bijvoorbeeld aan de sociale sector. Mensen die met problemen zitten bijvoorbeeld. Het zou kunnen dat zij niet meer met de gemeente hoeven te praten in een spreekkamer in het gemeentehuis, maar misschien wel aan de eigen keukentafel.'
Ook wordt bekeken of budgetten van de gemeente overgedragen kunnen worden aan inwoners, verenigingen of maatschappelijke instellingen als zij taken van de gemeente overnemen.
Bron: Coevorden HuisaanHuis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.