21 april 2014

Oproep: ideeën provinciaal verkiezingsprogramma

Het bestuur van de provinciale CDA-afdeling Drenthe is gestart met de voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2015. Naast het samenstellen van een kandidatenlijst is het ook van groot belang dat er een aansprekend verkiezingsprogramma wordt opgesteld.
Het CDA-bestuur roept haar leden en kiezers op om onderwerpen aan te dragen die in het nieuwe verkiezingsprogramma moeten worden opgenomen. Laat ons daarom weten wat u belangrijk vindt voor de Drentse samenleving. De provincie heeft zeven kerntaken namelijk:
1. Ruimtelijk gebied;
2. Regionale economie;
3. Milieu;
4. Vitaal platteland;
5. Regionaal vervoer;
6. Kunst en cultuur;
7. Toezicht op gemeentelijke financiën.
Namens het CDA bestuur vraagt de programcommissie u om uit deze lijst maximaal 3 onderwerpen te noemen die voor u belangrijk zijn. Probeer aan te geven waarom u deze belangrijk vindt. Wat gaat goed, wat kan beter, wat kan anders en waarom? Probeer uw antwoord op deze vraag kort en bondig te formuleren.
De programcommissie ziet uw reactie graag tegemoet vóór 27 april 2014.
Namens de programcommissie
Anneke Klooster

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.