02 april 2012

Uitnodiging “De verFrissing van het CDA”

Onze partijvoorzitter Ruth Peetoom kondigde het al aan op het Partijcongres in de Fabrique: binnenkort gaan de leden van de werkgroep Organisatie het land in om uw mening te horen over voorstellen voor verbeteringen in de structuur en cultuur van onze vereniging. De werkgroep is ingesteld naar aanleiding van de aanbevelingen van het evaluatierapport “Verder na de klap”.Uit dat rapport volgt dat de leden te weinig gelegenheid hebben hun inbreng te geven en de vereniging teveel is gaan lijken op een gesloten bolwerk en onvoldoendeaansluiting heeft bij de huidige netwerksamenleving. De werkgroep heeft zich, mede samen met de indieners van de resolutie “Koers en Leiderschap” die voor 90% is gesteund door het congres van begin april 2011, gebogen over die problemen en gezocht naar oplossingen voor een andere structuur en cultuur. Over die oplossingen wil zij graag met de leden in gesprek gaan tijdens vijf bijeenkomsten die in het land worden gehouden.
 
U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij de bijeenkomst op 12 april 2012 in het Fletcher Hotel Paterswolde, Groningerweg 19, 9765 TA PATERSWOLDE

De opzet van de avond is als volgt:
19.30 uur                           Inloop met koffie
20.00 uur                           Inleiding door een van de leden van de werkgroep
20.30-21.30 uur                Discussie in groepen aan de hand van vragen
21.30-22.00 uur                Terugkoppeling uit de werkgroepen en gedachtewisseling tussen vertegenwoordigers van Koers & Leiderschap en vertegenwoordigers uit het Partijbestuur
22.00 uur                            Afsluiting en informeel samenzijn

De moderator van de avonden is Marianne Luyer, vanuit haar beroep als organisatiedeskundige uitstekend in staat om de discussies in goede en creatieve banen te leiden en vanuit haar bestuurlijke en politieke ervaring als ondermeer fractievoorzitter van het CDA in Flevoland zeer betrokken en bekend met onze partij. De uitkomsten van deze bijeenkomsten wordt door de werkgroep verwerkt in de voorstellen die op 2 juni tijdens het Congres zullen worden besproken.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website cdaformulieren.nl/organisatietour/

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.