17 februari 2011

Van de wethouderstafel

Op de laatste ledenvergadering heb ik U meegenomen  door mijn eerste 100 dagen als wethouder in de gemeente Coevorden. Eén ding wil ik hier wel kwijt: de ondersteuning van zowel de ambtelijke organisatie als het college was goed .
Wat is er nu allemaal voorbij gekomen in deze 10 maanden. Langzamerhand worden veel zaken uit het verleden afgewerkt  en krijg je te maken met zaken die in jouw eigen periode actueel zijn geworden. Denk hierbij aan de herschikking van de financiën  voor de komende jaren. De eerste begroting over het jaar 2011 en de meerjarenbegroting voor de komende jaren  waarvoor ik verantwoordelijk ben is in november 2010 aangenomen door de raadEen begroting waarin behoorlijk moest worden bijgesteld om deze sluitend te krijgen. Wij hebben met elkaar de gladheidperikelen gehad gedurende de afgelopen winterperiode, de schaarste aan zout, zorgvuldig omgaan met het kleine beetje zout dat er nog was. Het begrip en het onbegrip dat je hoort in zulke situaties, het zijn allemaal zaken waarmee je wordt geconfronteerd.

Op dit moment zijn wij bezig met de woningbouwstrategie in de gemeente Coevorden voor de  periode 2011 t/m 2020.Hier is de vraag hoeveel nieuw te bouwen woningen de komende 10 jaar nodig zijn in onze gemeente en waar die woningen dan gebouwd moeten worden.Waarom deze strategie. U kent allen de begrippen bevolkingsgroei en bevolkingsafname. U kent de naoorlogse babyboom  de snelle aanwas van de bevolking. Maar wij leven nu  55 jaar later  en de bevolkingsaanwas verloopt nu veel trager, staat bijna stil of neemt af in bepaalde gebieden in ons land. Coevorden had per 1 januari 2011 een afname van 46 inwoners, is dit het begin van de krimp?
In de gemeente Coevorden zal naar verwachting deze krimp na 2020 inzetten .
Als bestuur heb je verschillende opties. Je kunt zeggen: wij zien wel op termijn of je zegt: wij proberen op de situatie te anticiperen en daar waar mogelijk bij te sturen.In de portefeuille volkshuisvesting is dit een belangrijk onderwerp, nu en in de komende jaren.
Ik hoop dat ik U op deze wijze een inkijkje heb gegeven in de zaken waar wij mee bezig zijn. 
Ruud Wilting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.