09 februari 2011

Verslag van de CDA bestuursvergadering van 27-01-2011

Aanwezig: P. Moons (PM); J.J. Dubbelhuis (JJD); C. Visser (CV); R.H. Frensen (RHF)(p.t.) ;P. Robbers (PR)(p.t.)

MKA : R. Frensen (RF) ; K. Heijnen (KH) ); J. Huizing (JH);H. Kramer-Brunink (HK)

 

Opening

Voorzitter opent de vergadering met het lezen van : “God heeft geen andere handen dan onze handen”. Hierna een welkom aan allen.

De voorzitter stelt voor om te beginnen met punt 10 van de agenda :de campagne (zodat Peter en Romy na dit punt elkaar kunnen aflossen).

 

Campagne 

14 februari verstuurt het campagneteam een valentijnskaart aan alle leden met een oproep om 2 maart te gaan stemmen.

21-02 zullen op de weekmarkt bonbons uitgedeeld worden ;ook is er die avond een CDA verkiezingsbijeenkomst. Aankondiging hiervoor wordt geregeld door Monique en Jan Dubbelhuis.

Die avond zal er een interview zijn van Greet Seinen (door Monique). En zal er gesproken worden door Greetje de Vries (1ste kamerlid) , Jeroen (of vervanger) en dhr. Henk Evertsen (gemeente ambtenaar regionale relaties).

De avond zal zoveel mogelijk worden verzorgd door de politieke kandidaten.

Op 14-02 bezoekt dhr. Verhagen Coevorden – invulling van dit bezoek wordt geregeld door de fractie.

De begroting voor de campagne wordt goedgekeurd waarbij wordt aangetekend dat de subsidie die landelijk wordt verstrekt door Coevorden niet wordt afgedragen aan de provinciale afdeling . (De provincie heeft alle leden al om een campagne bijdrage gevraagd!)

 

Ingekomen stukken 

Uitnodiging voor thema avond van de PvdA op  24-02-11. Onderwerp: duurzaam energiebeleid.  PM zal bestuur vertegenwoordigen. Kinder tekeningen kalender van Esther de Lange.

 

Mededelingen 

ALV van 21-04 vervalt, eerstvolgende ALV 13-10-2011

 

Rapportages

Fractie In april zal de fractie terugblikken en lijnen voor  de toekomst uitzetten 14-02 wordt de CDA Coevorden vrijwilligersprijs uitgereikt aan Nienke Buurman en Berdien  Darneviel Functioneringsgesprekken :in principe OK; inhoud en samenstelling gespreksteam nader te bepalen.

 

Provincie AB ; Oproep voor een provinciale coördinator ledenwering . Geen kandidaat vanuit Coevorden; t.b.v. ledenwerving Coevorden is focal point de secretaris Verzoek van het PCT voor een donatie wordt afgewezen. Subsidie voor de campagne van de landelijke organisatie wordt niet afgedragen aan PCT , maar gebruikt voor onze afdelings campagne. Contact met de landelijke HR manager zal worden onderhouden door een lid van het AB. Hiermee komt de HR commissie te vervallen.

 

Seniorenraad Coevorden Zorg over bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor verenigingen, bibliotheek, etc.Bepleit wordt aandacht voor de kleine kernen in geval van vermindering van de woningbouw in de gemeente Coevorden.

 

CDA Senioren Voorbereiding voor een gesprek 19 Maart met raadsleden en wethouder over WMO en AWBZ 19 april een gesprek over hetzelfde onderwerp met de bestuurdersvereniging P. Moons is gevraagd door CDA Drenthe als vertegenwoordiger naar het landelijk senioren overleg.

 

Congres Het eerstvolgende congres wordt gehouden 02-04-2011. Afgevaardigde uit Coevorden is J. Soppe en vervanger C.Visser. Dhr Roy Meijer uit Witteveen is kandidaat voor het voorzitterschap van het CDJA.

 

Functioneringsgesprekken 

Discussie n.a.v. de opzet van JJD . De aangegeven werkwijze wordt gesteund met de volgende kanttekeningen:

Rol steunfractie afstemmen met de fractie In principe wordt het gesprek gevoerd door de afdelingsvoorzitter samen met de fractievoorzitter Overleg met fractie voorzitters over zijn rol in de gesprekken Laat fractieleden eerst een eigen evaluatie opschrijven en bespreek het functioneren aan de hand daarvan.

 

CDA website 

Webmaster zit te springen om informatie/artikelen/foto's ,etc.

CDA Drenthe voorzitter heeft aangegeven dat er een IT inventarisatie voor Drenthe komt. Greet Seinen zal een bijdrage leveren voor de website. 

 

Vacatures 

T.b.v. de invulling van de vacature penningmeester dient de namenlijst te worden afgewerkt .

Oproep voor een redacteur voor het contactblad zal in het blad worden opgenomen.

Dhr Jan Veuger is kandidaat voor een bestuursfunctie en is bereid om een team te leiden dat de strategie voor 2014 mede  zal voorbereiden.

 

Volgende vergadering

10-03-2011 bij J.J. Dubbelhuis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.