19 februari 2022

Vrijwilligers bevorderen cohesie in het dorp.

Een Interview Door Jaap van der Linden.

In een klein boerderijtje even buiten Wezup ga ik op bezoek bij Loes Heeling. 
Loes en ik nemen plaats aan de ruime tafel in de deel die verbouwd is tot sfeervolle, moderne keuken.  
Meteen komt het gesprek op het belang van vrijwilligers. 
Toen zij 5 jaar geleden in Wezup kwamen wonen raakten ze meteen betrokken bij de voorbereiding van het 
jaarlijks evenement dat Wezup bekendheid heeft gegeven in de wijde omtrek: de Kerstmarkt. 
Loes is nu secretaris van de marktcommissie. 
Vroeg in het jaar begint de commissie te inventariseren welke schuren beschikbaar zijn voor de markt. 
Als bekend is hoeveel plekken er zijn worden de standhouders aangeschreven, die zich in de zomer 
moeten opgeven als gegadigde. 
De verkeerscommissie traint de verkeersregelaars die via cursussen opgeleid worden voor hun taak. 
Ruim honderd vrijwilligers trekken jaarlijks tegen de 10.000 mensen naar de Kerstmarkt. 
Wezup kent verder een ijsvereniging. 
En de dorpsvereniging heeft als bijzondere activiteit het maken van kniepertjes, wekenlang in twee shifts per dag. 
Loes en Erik hebben gemerkt hoe belangrijk deze activiteiten zijn om snel ingeburgerd 
te raken in het dorp.

Lees meer
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.