15 februari 2018

Werkbezoek van CDA delegatie aan agrarische bedrijven, LTO politiek café.

Donderdagmiddag 15 februari jongstleden heeft een CDA-delegatie een werkbezoek gebracht aan een aantal agrariërs. De locatie van dit treffen was de fraaie boerderij van de familie Schuttenbeld te Noordsleen. De delegatie ging , na een zeer interessante rondleiding over het melkveebedrijf, met hen in gesprek over hun bedrijfsvoering. Met name de relatie met en het functioneren van het gemeentelijke apparaat kwam ter sprake. Gerwin Schuttenbeld vertelde over de ingewikkelde procedures die zij hadden doorlopen om uiteindelijk op de huidige locatie te kunnen bouwen. Door goed samen te werken met de verschillende instanties is dat gelukt. Vleeskalverhouder Jan Dubbelhuis uit Aalden vertelde over over het imago van de vleeskalverhouderij, de mooie samenwerking die hij heeft met collega’s en en het gebruik van duurzame energie dat hij graag zou uitbreiden.  Akkerbouwer/kippenhouder en boerenerfwinkelhouder Lucas Boes vertelde over het mooie bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Adri had opgebouwd in de dorpskom van Noordsleen. Door de eieren op een slimme manier af te zetten kan hij met een relatief klein aantal kippen toch een goed inkomen verdienen.  Onderwerpen die ook nog ter sprake kwamen was de slechte gesteldheid van de bermen in het buitengebieden de smalle straten binnen de bebouwde kom. 

Lees meer

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.