20 februari 2014

Samenvatting bestuursvergadering CDA Coevorden van 14 januari 2014

•    Op de CDA-website komt een korte samenvatting van de bestuursvergadering. Dit is de eerste keer dat dit gebeurt.
•    Stembiljet CDA kandidatenlijst Europees Parlement  (waarmee de algemene ledenvergadering van 21-11-2013 heeft ingestemd) is verzonden.
•    Dhr. Peter Raven uit Beilen is de nieuwe provinciale penningmeester van CDA Drenthe.
•    Oproep! Afdelingen kunnen kandidaten voordragen voor de provinciale verkiezingen in 2015. Heeft u zelf interesse of kent u iemand die kandidaat voor provinciale staten wil zijn? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.
•    Onze kandidatenlijst, met toestemming voor gebruik naamsaanduiding CDA,  is op 3 februari 2014 ingediend en op 7 februari 2014 geldig verklaard. Tijdens die bijeenkomst hebben wij, CDA Coevorden, lijstnummer 3 gekregen.
•    Het campagneteam heeft samen met het bestuur op 5 februari 2014 een aftrap bijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014, met de kandidaten gehouden. De verkiezingsposters zijn klaar en hangen al op de verkiezingsborden van de gemeente. 3-hoeksborden met verkiezingsposters worden over de stad en dorpen verdeeld en aan de grote doorgaande wegen geplaatst.
•    Congresgangers van onze afdeling zijn Romy Robbers-Frensen, Jan Dubbelhuis en Marcel van Rijt. Marcel van Rijt heeft het CDA congres van 8 februari 2014 bezocht.
•    Maandag 3 maart 2014 wordt een bijeenkomst ‘WMO en de Zorg, en waar staat het CDA voor’ met mevrouw Mona Keijzer in de Voorhof in Westerbork georganiseerd. Aanvang 19:00 uur.
•    Begin april 2014 komt het volgende contactblad uit.
•    De reguliere algemene ledenvergadering wordt op donderdag 15 mei 2014 gepland. Onze voorzitter, Jan Dubbelhuis treedt dan af. Er is dus vanaf die dag een vacature voor het voorzitterschap. Het bestuur gaat op zoek naar een kandidaat voorzitter. Oproep! Heeft u zelf interesse of kent u iemand die deze functie zou kunnen bekleden? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Wilt u goed op de hoogte blijven van alles wat er bij het CDA Coevorden gebeurt, ons bezig houdt of wat het programma voor de verkiezingscampagne is, bezoek dan regelmatig onze website: www.cda.nl/drenthe/coevorden

Oproep! Voor de gemeenteraadverkiezingen van 19 maart 2014 kunnen we altijd nog extra hulp gebruiken. Wilt u ons helpen, neem dan contact op met één van de bestuursleden.
Noteer alvast 1 maart 2014 in uw agenda! Om 11:00 uur is er op de Markt een CDA verrassing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.