16 november 2012

(Algemene) beschouwingen bij de Begroting 2013

Afgelopen week las ik de begroting door, liet alle cijfers op me inwerken en werd bepaald niet vrolijk. Natuurlijk, cijfers zijn vaak kil en dus niet iets waar je warm van wordt. Maar los daarvan, uit de begroting blijkt weer eens Coevorden er financieel niet goed voor staat. Dat is geen nieuws, al jaren bekend, maar het CDA wordt er nog steeds niet vrolijk van. En toch, toch maakten die cijfers mij niet neerslachtig. Om twee redenen niet.
Allereerst omdat het college ons toch maar weer een sluitende begroting  presenteert. Een knappe prestatie in de ogen van de CDA-fractie, en dat in deze tijd van zware financiële tegenwind! Natuurlijk zitten er onzekerheden in de begroting. Natuurlijk is het meerjarenperspectief niet sluitend. Natuurlijk zijn er een paar incidentele maatregelen doorgevoerd. Maar toch: de begroting 2013 is sluitend.

De tweede reden dat ik niet neerslachtig werd van die kille cijfers, komt door iets heel anders. Iets wat los van de cijfers overal in de gemeente gebeurt. Van Aalden tot Dalerveen, van Geesbrug tot Schoonoord en van Noord-Sleen tot Oosterhesselen. Overal zetten mensen zich in voor wat zij belangrijk vinden in  hun eigen leefomgeving. Er is veel zelfredzaamheid in veel delen van onze gemeente en het CDA vindt dat college en gemeenteraad daarvoor wel wat  vaker waardering mogen tonen. Mensen willen en verdienen het om gewaardeerd te worden. Vandaar dat ik namens het CDA, net als we in voorgaande beschouwingen hebben gedaan, een compliment uitdeel aan al diegenen die als vrijwilliger in onze gemeente actief zijn.
Jeroen Huizing, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.