11 juli 2012

Eerste mondelinge termijn Perspectiefnota 2013

“Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen.” Aan dit citaat van de Chinese filosoof Lao Tse moest ik denken toen ik de conclusies las van een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. In Vertrouwen in Burgers concludeert de WRR namelijk dat burgers inventief zijn, veel kunnen en tot veel bereid zijn, maar dat de overheid hier te weinig mee doet en te weinig vertrouwen geeft en ruimte biedt aan mensen.
Hiermee bevestigt de wetenschap wat het CDA al vanaf de oprichting uitdraagt. Vrij vertaald: geef mensen ruimte en vertrouwen om meer met en ook voor elkaar te doen. In het sociaal domein geven we als gemeente die ruimte al steeds meer en dat werkt, waarom op andere gebieden dan niet?

U kunt het volledige verslag van de CDA inbreng lezen door 'download bijlage' aan te klikken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.