29 januari 2023

Afscheid Koop

De raadsvergadering van 26 januari was voor Koop Drost eentje van afscheid. Koop heeft aangegeven per 31 januari zijn werk als raadslid neer te leggen. Zowel de burgermeester als Koop hebben in de raadsvergadering een moment stilgestaan en een dankwoord uitgesproken. 

Dat Koop Drost gaat stoppen als gemeenteraadslid kwam voor velen als een verrassing. Echt jammer! Koop is van grote toegevoegde waarde in onze fractie en met zijn kritische blik en directheid deed hij wat stof opwaaien in de gemeenteraad. En dat is nu net het stukje wat niet alleen onze fractie, maar de hele gemeenteraad gaat missen. Directheid, humor. Zalig. Dat maakt het werk als gemeenteraadslid nog leuker.

Aan het eind van de raadsvergadering wende de burgermeester het woord tot Koop. ‘Ik verheugde mij enorm op de samenwerking . En de samenwerking in de afgelopen maanden was buitengewoon goed’, zo sprak zij. De burgermeester gaf aan dat zowel de gemeenteraad als het college alle begrip heeft dat Koop stopt als raadslid. Met zijn snelgroeiende bedrijf werkt hij niet alleen aan de duurzaamheidsopgave die voor onze gemeente ook zo belangrijk is, maar heeft hij in korte tijd ook veel werkgelegenheid gecreëerd. Dat is een belangrijke opdracht. Daarbij benadrukte de burgermeester ook maar eens weer hoe belastend het raadswerk is en hoeveel werk dat met zich meebrengt. De burgermeester dankt Koop voor zijn inzet en deskundigheid op onder andere het onderwerp duurzaamheid en het dossier veiligheid waarin hij zich buitengewoon goed had ingelezen. 

Maar het laatste woord in deze bedankronde was aan Koop. Hij begon zijn dankwoord met een oproep aan het college en de raad. ‘Ik heb een bloedhekel aan Engelse woorden. Ik versta ze niet. We hebben het over het woord ‘stakeholder’ gehad. Ik begrijp nog niet wat het betekent, maar mijn moeder zou zeggen ‘ik brei ook met zo’n pen’, aldus Koop. Hij sprak duidelijk zijn behoefte uit om je als raad en college zo duidelijk mogelijk en in het Nederlands probeert uit te drukken. Zodat niet alleen hier maar ook elders wordt verstaan wat ze bedoelen. 

Koop gaf aan dat de energiecrisis die voor iedereen een drama betekende voor hem een zegen was. Tegelijkertijd nekte hem dat in zijn gemeenteraadswerk. De combinatie met de energiecrisis en de schijn van belangenverstrengeling deed Koop besluiten te stoppen als raadslid. Hij gaf aan het eind van zijn betoog aan dat hij heel fijn heeft samengewerkt met de gemeenteraadsleden. Geen rancune, wel meningsverschillen en vooral veel respect voor elkaar. Daar heeft hij iedereen voor bedankt.

Wat Koop niet wist, is dat hij per 31 januari formeel niet kan stoppen. Koop blijft raadslid totdat zijn opvolger formeel benoemd is. Het bestuur voert momenteel gesprekken met kandidaten om het raadslidmaatschap van Koop over te nemen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.