14 december 2010

"Alteveer-Kerkenveld één dorp, dús een kerndorp"

Op de openbare fractievergadering van het CDA in de Bastogne in Ansen waren veel gasten aanwezig om hun punten toe te lichten en om hierover te discussiëren.
De stichting "Mooi Ansen" lichtte haar bezwaren toe tegen de komst van het recreatiehuisjespark "d' Olde Kamp". De bezwaren betroffen vooral de vrees voor verkeers- en geluidsoverlast en verlies van het dierbare huidige landschap, terwijl de stichting geen voordelen voor Ansen zag. De grootschaligheid van het geheel is de bron van deze zorgen.

Dorpsbelangen Ansen gaf aan hoe de stichting zich verhoudt tot dorpsbelangen. Daarnaast werd met de fractie gesproken over een serie onderwerpen:
- de vastgelopen uitvoering van het verkeersveiligheidsplan
- de schoorvoetende woningbouw en verwaarlozing van nog op te knappen vastgoed van Actium
- de school die wel erg klein wordt en mogelijke oplossingsrichtingen
- het waterbergingssysteem wat er op het kaartmateriaal wel erg lomp uitziet
- het grote belang om snel aan de dorpsvisie mee te kunnen doen

Dorpsbelangen Alteveer/Kerkenveld vond dat zij in de structuurvisie wordt ondergewaardeerd. Als Alteveer-Kerkenveld als één dorp wordt gezien, is het gezien de grootte en de vele voorzieningen duidelijk een kerndorp.
Uiteindelijk draait het om twee hoofdpunten:
A De gemeente moet beleidsplannen maken voor de kleine kernen
B Alteveer-Kerkenveld moet als één dorp worden gezien.

Op persoonlijke titel bracht de heer Kwant enkele ideeën over Ruinerwold naar voren om de leefbaarheid te vergroten. Hij riep de fractie op om de gemeente tot een actievere rol te bewegen bij de ontwikkeling van het dorp. Niet projectontwikkelaars een rol laten spelen, omdat dat lang kan duren en een minderwaardig resultaat heeft. Ruinerwold moet zijn gunstige positie uitbuiten in plaats van alles af te laten snoepen door Meppel!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.