13 november 2020

Besluitvorming begroting 2021

Op 12 november nam de raad het besluit over de voorstellen in de begroting 2021 – 2024. Het CDA stemde in met de begroting. De door het CDA ingediende moties over onderzoek naar locaties tiny houses en De Wolden Waardebon kregen niet voldoende steun en werden verworpen.

Op basis van vragen het CDA zegde wethouder Van ’t Zand toe om standaard het onderwerp ‘Uitvoering Coronacrisis’ in de werkgroep Financiën te behandelen. Eventuele financiële problematiek bij de dorpshuizen kan dan ook aan de orde komen. Het college heeft regelmatig contact met de besturen van de dorpshuizen en op Drents niveau wordt er gewerkt aan een Drents fonds om dorpshuizen te ondersteunen. Dit alles was voor het CDA voldoende om de motie Dorpshuizen in te trekken.

De fractie handhaafde de motie ‘onderzoek locatie tiny houses’ . Kleine duurzame huisjes (tiny houses) kunnen voor een deel voorzien in de beschikbaarheid van goedkope woonruimte. 
Karin Brouwer: “Op het moment dat er een initiatief komt, heb je beleid nodig waaraan je het initiatief kan toetsen. Het omkeerde is ook het geval. Wanneer je beleid hebt, is duidelijk aan welke regels je moet voldoen. Dan komen er vanzelf initiatieven. Het is het kip of het ei verhaal. Het CDA vindt dat de gemeente duidelijkheid moet geven op welke locaties tiny houses worden toegestaan en waar zij aan moeten voldoen. Beleid maken dus.” De motie kreeg geen steun van andere partijen en werd verworpen.

Ook de motie De Wolden Waardebon kreeg bij stemming niet voldoende steun om te worden aangenomen. Ofschoon de fractie de motie had aangepast, waarbij het dictum werd “verzoekt het college om waar mogelijk cadeaubonnen, die te besteden zijn bij lokale ondernemers, uit te delen.”
“We vinden het wat kort door de bocht van de wethouder om te stellen dat wanneer je jonger dan 20 jaar bent, je niet meer in De Wolden terecht zou kunnen voor iets van je gading. De gemeente mag best trots zijn op de eigen ondernemers. Zo zijn er in onze gemeente zeker cadeaus voor de jeugd te vinden. Ik hoef alleen maar aan Van der Belt in De Wijk of aan de GSM winkel in Zuidwolde te denken. En zo zijn er nog wel meer winkels te bedenken. Maar omdat het belang van de ontvanger voorop staat, hebben we de motie aangepast.”, aldus Karin Brouwer.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.