28 januari 2023

Bestemmingsplan Hoge Akkers en de WC-pot met kleine afvoer

In de raadsvergadering van 26 januari schreven we geschiedenis: het bestemmingsplan Hoge Akkers is er dan eindelijk door. Maar niet zonder zorgen, want een fatsoenlijke ontsluiting waarmee we de verkeersveiligheid kunnen waarborgen is nog geen gelopen race.

Twee jaar nadat ondernemers hun kavels toegewezen kregen is het bestemmingsplan een feit. Het jaar 2021 dat voor veel ondernemers begon als een jaar van perspectief, eindigde uiteindelijk in een klein drama. Een aantal verkocht huis en haard met het idee nog voor eind 2021 klaar te zijn. De offertes voor de nieuwe panden lagen klaar. Maar het bleef stil. In 2021 ging er geen schop in de grond. En in 2022 bleef het ook angstvallig stil aan de Hoge Akkers.

In eerste instantie ziet het bestemmingsplan er goed uit. Het beeldplan is veelbelovend. En daarvoor hebben wij het college gecomplimenteerd. De gedachtegang om veel groen te gebruiken komt duidelijk in het plan naar voren. En zo kunnen we ook van een bedrijventerrein een aangenaam, aantrekkelijk en woonbaar gebied maken. Iets waar je als dorp mee voor de dag kunt komen. En waar Ruinerwold trots op mag zijn. Het groen past bij onze klimaatadaptiedoelen: goede waterafvoer en hittebestendigheid staan centraal.

Vanuit het CDA deden wij wel een dringend verzoek aan het college om toe te zien dat het ook groen blijft. En alles in het werk te stellen om te voorkomen dat dit groen wordt gebruikt als verkapte parkeerplaats of opslagruimte zoals dat nu veelal het geval is op het bestaande bedrijventerrein.

Maar, wij zien ook een groot hiaat in het bestemmingsplan en dat betreft de infrastructuur. Bewoners aan de Kerkweg en Blijdenstein delen al geruime tijd hun zorgen met ons over de verkeersdrukte. Die neemt toe met de uitbreiding van het bedrijventerrein. Gelukkig lijkt dit voor de Kerkweg opgelost. De ontsluiting aan Haakswold is ongelooflijk belangrijk om de Kerkweg zo veel mogelijk te ontlasten. En wij zijn dan ook heel blij dat dat onderdeel is van dit bestemmingsplan. Want zonder die ontsluiting hadden wij er een hard hoofd in gehad. 

De grote zorg blijft zitten bij de zuidelijke ontsluiting: Blijdenstein. De weg is nu al levensgevaarlijk. En we hoeven er geen rekensom op los te laten dat de verkeersstromen toenemen na uitbreiding van het bedrijventerrein en de oplevering van de 125 woningen aan de zuidkant van Ruinerwold. Onze fractie bevond zich in een spagaat. Want, een alternatieve ontsluiting van Hoge Akkers zou onderdeel moeten zijn van dit bestemmingsplan. Deze situatie is alsof je een WC pot plaatst en achteraf bedenkt dat de rioolafvoer te klein is. Tegelijkertijd hebben wij onze ondernemers ook een belofte gedaan. Om hen bij te staan en te helpen om het ondernemen mogelijk te maken door deze uitbreiding. 
Alles overwegend hebben wij toch ingestemd met het bestemmingsplan. En het dringende verzoek gedaan aan het college om te werken aan een alternatief. Donderdag 2 februari worden de mogelijkheden voor ontlasting van Blijdenstein en ontsluiting van Hoge Akkers en de nieuwe woonwijk in de dialoogavond verkend.
Het is geen gelopen race, dat beseffen we ons. Tegelijkertijd weten wij dat het college en de raad zich op alle mogelijke manieren inzet om tot een goed alternatief te komen voor de ontsluiting aan de zuidkant. Wij rekenen er ook op dat dit binnen nu en een jaar gerealiseerd is. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.