24 april 2023

CDA kiest voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting

Op donderdag 20 april nam de Gemeenteraad kennis van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. De CDA-fractie omarmde de inhoud van het plan, maar had ook een kritische inbreng. De fractie heeft wethouder Haar, verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting, bevraagd over verschillende onderdelen van het plan en stemde ten slotte in met het collegevoorstel. 

Iris Bouwers, woordvoerder onderwijshuisvesting van de CDA-fractie, richtte zich op een aantal verschillende thema’s in de richting van de wethouder. 
Bouwers vroeg onder andere of wethouder Haar van mening is dat er de afgelopen jaren te weinig is geïnvesteerd in onderwijshuisvesting en hoe hij reflecteert op de voorgenomen wet Doelmatige Aanpak Onderwijshuisvesting.

Ook gaf Bouwers opvolging aan de gestelde technische vragen, die betrekking hadden op het verloop van de financien voor onderwijshuisvesting en de besteding van de middelen voor onderwijshuisvesting in het gemeentefonds. Antwoorden op de gestelde technische vragen bleken in aanloop naar de vergadering niet beschikbaar. Wethouder Haar heeft op verzoek van de CDA-fractie toegezegd deze antwoorden wel te kunnen overleggen bij de bespreking van het onderwerp bij de behandeling van de kadernota. Ook gaf de wethouder aan schriftelijk terug te komen op het aangekondigde investeringsverbod, waar Bouwers naar heeft gevraagd en komt hij op een later moment terug op de wet Doelmatige Aanpak Onderwijshuisvesting. 

Aangezien het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs op hoofdlijnen overeenkomt met het CDA-verkiezingsprogramma en inhoudelijk goed in elkaar zit, is de CDA-fractie kritisch, maar wil zij ook vooruit. Daarom heeft de fractie vóór het inhoudelijke plan gestemd.

Toezeggingen College:
- Wethouder komt terug op de impact op de voorgenomen wet
- Wethouder komt terug op de opheffing van het investeringsverbod
- Wethouder verschaft meer informatie over (het verloop van) de financiën bij de Kadernota

Stemming:
De Raad van De Wolden heeft unaniem ingestemd met het Collegevoorstel. 

Terugkijken:
Kijk hier de Raadsvergadering van 20 april 2023 terug, met vanaf 45:10 het agendapunt Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.