25 juni 2021

CDA kritisch over ambtenarenorganisatie

In de raadsvergadering van 24 juni werden het jaarverslag 2020 en de begroting 2022 van de SamenWerkingsOrganisatie (SWO) behandeld. De CDA-fractie was kritisch. De SWO heeft financieel een goed resultaat neergezet. Maar wat belangrijker is dat de voortgang van projecten sterk tegenvalt. Ook heeft de dienstverlening niet het gewenste niveau. Het CDA vindt dat de organisatie meer moet sturen hierop.

De Wolden en Hogeveen zijn de beide deelnemers aan de SWO (ambtenarenorganisatie). De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van deze Gemeenschappelijke Regeling. De SWO levert diensten aan de beide deelnemende gemeenten De Wolden en Hoogeveen. Jeene Keizer had namens het CDA een kritisch inbreng. Het CDA maakt zich zorgen over het afronden van projecten en de personeelsbezetting, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Projecten
Evenals in 2019 zijn er weer projecten, die onder andere extra efficiency opleveren, niet afgerond. (o.a. project automatisering, dat al in 2019 gestart had moeten zijn). De nieuwe website en het inzetten op uitgebreidere digitale Dienstverlening zou volgens het jaarverslag over 2019 een behoorlijke efficiency op moeten leveren. Dit is niet terug te vinden in het jaarverslag van 2020.

Personeelsbezetting:
Door het niet of later invullen van vacatures zijn de kosten € 1,4 miljoen lager uitgevallen. Jeene Keizer: “Dit is geen DOEL op zich. We maken ons zorgen over de kwaliteit van het personeel van de SWO en over de beschikbaarheid van goede medewerkers. We denken hierbij aan: 
•    Onderbezetting. (over 2020 en 2021) 
•    Verloop van ca. 10 % per jaar 
•    Inzetten van minder inleenkrachten. Projecten die hierdoor ver achterblijven.
•    Blijft SWO een aantrekkelijke werkgever?
In de begroting wordt niet gerept over de cultuurverschillen binnen de organisatie. Jammer dat dit niet onderkent is. Als je problemen niet benoemd, worden ze ook niet aangepakt!”

ChristenUnie en D66 dienden een amendement voor het indienen van een zienswijze. De raad van de gemeente De Wolden is het niet eens met het kader om de komende jaren verder te bezuinigen op de samenwerkingsorganisatie. Gevreesd wordt dat verdere bezuinigingen op de SWO gevolgen heeft voor de dienstverlening vanuit de gemeente De Wolden. Het CDA steunde het amendement.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.