09 juli 2021

CDA omarmt aanbevelingen herstel landschap

Het CDA heeft samen met de fracties van Groen Links en D66 het rapport van de werkgroep ‘Bomen en Landschap in De Wolden’ op de agenda van de raad gezet. Doel was het college inzicht te geven in hoe de raad denkt over de aanbevelingen van de werkgroep. Uiteindelijk moet dit leiden tot een concrete uitvoering van de aanbevelingen.

Werkgroep ‘Bomen en Landschap’
Bij de evaluatie van het bomenkapbeleid in januari 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd om de werkgroep ‘Bomen en Landschap’ op te richten. De werkgroep had de opdracht om criteria aan te scherpen en te onderzoeken hoe het huidige systeem van bescherming landschapselementen verbeterd kan worden. Suggesties voor actualisatie van de waardevolle bomenlijst maken hier deel van uit. In februari 2021 presenteerde de werkgroep hun bevindingen en overhandigde het rapport ‘Bomen en Landschap’ aan de raad. Hierin staan een aantal aanbevelingen, onder andere over betere communicatie, meer herstel en bescherming houtwallen, meer handhaving en herplantplicht.

Betere communicatie en strengere handhaving
De CDA-fractie is van mening dat het aantrekkelijke landschap in De Wolden belangrijk is voor toerisme, maar ook voor de inwoners zelf. Dit moet niet vervallen tot een eenheidsworst die overal al bestaat.
“Nog altijd wordt de lijst van monumentale bomen uit 2012 gehanteerd, waarvan we allang weten dat deze niet compleet is. Het is zoeken in deze lijst, terwijl het gebruikersvriendelijker is om een adres in te geven, of te zoeken met een kaart. We zien dat dit rapport de geest ademt van de participatie van de omgevingswet, omdat er wordt gepleit voor digitale interactie” aldus woordvoerder Tjalling de Wit.
Hij benadrukte dat het omzetten van de aanbevelingen voor herstel, bescherming en handhaving naar de praktijk lastig is. Handhaving is moeizaam of gebeurt niet. Hier valt nog heel erg veel te verbeteren, zoals een actiever handhavingsbeleid en de wil om boetes in te zetten. Het CDA is het eens met de aanbevelingen uit het rapport en was benieuwd in hoeverre het college de aanbevelingen overneemt. Voor herstel wordt genoemd dat een relatief beperkt geldbedrag beschikbaar moet komen voor plantgoed.

College neemt deel aanbevelingen over
Wethouder Mulder gaf aan dat ambtenaren al aan de slag zijn gegaan met de aanbevelingen uit het rapport. Niet met alle aanbevelingen, want niet alles is haalbaar en betaalbaar. In combinatie met de invoering van de omgevingswet wordt de digitale interactie met de inwoners opgezet. “De herplantplicht verjaart niet en blijft ook na drie jaar nog gelden. Wel kan er beter gecommuniceerd worden” aldus wethouder Mulder. Zij gaf toe dat veel houtopstanden in de loop van de jaren verdwenen zijn. Er is wel voldaan aan de herplantplicht, maar dit is dan op een andere plek. Hierdoor verandert het landschap. Er zijn gesprekken met Landschapsbeheer Drenthe om de bestaande regelingen voor beheer van het landschap beter onder de aandacht te brengen. Er komt nog een kort en bondig memo naar de raad, zodat duidelijk is welke aanbevelingen door het college exact worden overgenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.