09 juli 2021

CDA stemt in met jaarstukken 2020.

Op 8 juli stelde de gemeenteraad de Jaarstukken 2020 vast. De jaarstukken waren in mei al opiniërend besproken. Na ontvangst van het accountantsverslag stemde de CDA-fractie in met het jaarverslag en de besteding van de gelden uit het positieve resultaat.

Het CDA was kritisch over het gelopen proces. Woordvoerder Jeene Keizer: “De weg hiernaar toe is een lange moeizame weg geweest. Zoals ook in de raad van mei al door het CDA is aangegeven, moeten  zowel de accountant als onze organisatie een aantal stappen zetten om het proces komende jaar sneller te realiseren. Gelukkig zien beide hiervan ondertussen nut en noodzaak zeker in!”

Naar aanleiding van het accountantsverslag moeten nog veel verbeterpunten worden opgepakt. Opvallend is dat in het verslag een aantal opmerkingen zijn gemaakt ten aanzien van het voorkomen van frauduleus handelen. Onder andere het toepassen van het 4 ogen principe moet verbeterd worden. Ook komt naar voren dat de raad niet geïnformeerd is qua overschrijdingen van het budget bij onder andere de aanleg van 3 kunstgrasvelden.
De accountant heeft een forse rekening neergelegd qua extra kosten en meerkosten. Deze kosten zijn  ca. 35 – 40  % van de afgesproken kosten. Dit lijkt onacceptabel.

Wethouder Van Dijk gaf aan dat het gehele proces rondom de samenstelling van de jaarrekening als ook de controle daarop, op z’n zachtst gezegd een bijzondere is geweest. Een proces dat zowel van gemeentelijke zijde als van de zijde van de accountant na het zomerreces uitvoerig zal worden geëvalueerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.