30 oktober 2020

CDA tegen bezuiniging op bibliotheek

Donderdag 29 oktober sprak de raad over de opgelegde bezuiniging voor de bibliotheken in De Wolden. Het CDA was net als de andere oppositie partijen tegen de opgelegde taakstelling van 60.000 euro en diende hiervoor een amendement in. Helaas werd het amendement verworpen.

De bezuiniging voor de bibliotheken is al enkele jaren geleden vastgesteld. Een taakstelling van €. 120.000,- zal leiden tot sluiting van één of meerdere vestigingen. De toegankelijkheid en spreiding komen hierbij in de knel. Daarom stelde het college voor om de taakstelling te verminderen tot € 60.000,- per jaar. Ook dit scenario heeft een verschraling van het aanbod tot gevolg. De bestaande vestigingen in de vier hoofdkernen kunnen hetzij afgeslankt worden gehandhaafd, maar het aantal activiteiten zal verminderen. Ook is er gevaar op het stoppen van de bibliotheek op school en boekstart voor de allerkleinste kinderen. 

Woordvoerder Karin Brouwer gaf aan dat de bibliotheek in 2018 ook al een taakstelling van 60.000 euro verwerkt. “Eigen gebouwen zijn opgegeven, de bibliobus is verdwenen; de aanwezige collectie is fors ingekrompen; het aantal beroepskrachten is sterk afgenomen en vervangen door vrijwilligers en er is zelfbediening. Een verdere taakstelling zullen onze inwoners zeker gaan merken.”, aldus Karin Brouwer.

Het is nog niet duidelijk wat een verdere bezuiniging voor onze inwoners betekent. Het steunpunt Alteveer moet dicht, of de bibliotheek Ruinen of Ruinerwold wordt een steunpunt, de Bibliotheek op school, die net op alle scholen is uitgerold zou weer verdwijnen evenals boekstart voor de allerkleinste kinderen. En dat staat haaks op het beleid van de gemeente om laaggeletterdheid te bestrijden en om mensen mee te laten doen in de maatschappij, het inclusiebeleid. Ruim 10 % van de inwoners heeft moeite met lezen, schrijven of is niet digitaal vaardig.

De maatschappij verandert en daarmee ook de invulling van het bibliotheekwerk. Vroeger was de bieb  een uitleenfabriek met af en toe een lezing van een auteur. Nu is er altijd wat te doen. 
Karin Brouwer: “De maatschappelijke rol van de bieb wordt steeds belangrijker. De bieb is laagdrempelig en nu nog dichtbij voor iedereen. Het betekent veel voor mensen met een taalachterstand of digibeten. De bibliotheek heeft op dit moment de zaken goed op orde. Het is een goed lopende organisatie met veel vrijwilligers. Enkele recente voorbeelden van wat de nieuwe bibliotheek doet: De bieb wordt ingeschakeld om inwoners te helpen bij donorregistratie, of bij het installeren van de corona-app. Zo zorg je dus dat mensen mee kunnen komen in de digitale wereld. Het inclusiebeleid. En dat ga je toch niet wegbezuinigen?”

Het CDA diende samen met partijen van ChristenUnie, D66, GroenLinks en PvdA een amendement in waarin voorgesteld wordt om de taakstelling te schrappen, de bijdrage van de bibliotheek op het huidige niveau te houden en dat er wordt uitgegaan van een jaarlijkse indexering van het bedrag. Het  amendement werd gesteund door alle oppositiepartijen, maar kreeg het geen meerderheid en werd verworpen. Het CDA stemde vervolgens  tegen het raadsvoorstel, dat echter met steun van de collegepartijen VVD en GB, wel werd aangenomen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.