11 november 2019

CDA tevreden over behandeling begroting 2020

Op 7 november werd de begroting 2020 in de gemeenteraad behandeld. Karin Brouwer bracht een motie in om het fietspad langs de Havelterweg door te laten gaan. Daarnaast vroeg het CDA aandacht voor de bestrijding van de eikenprocessierups en diende samen met andere partijen een amendement in om de bezuinigingen op de sportsubsidie ongedaan te maken.
Lees hier de bijdrage van Karin Brouwer.

Begroting 2020.
Om de begroting sluitend te maken stelde het college een aantal ombuigingen in het beleid voor.
Het betrof vooral onderbestedingen en een scherpere en efficiënter uitvoering. Het CDA kon zich hier goed in vinden, want wij hebben altijd gepleit om scherp te begroten en hiermee wordt dat in gang gezet.  Een scherpe begroting geeft een helder en duidelijk beeld wat de verwachtingen zijn voor het komende jaar, zonder dat daar allerlei potjes in verstopt zitten.
Eén ombuiging wilden we echter nog wel van tafel halen. Het ging de ‘Bijstelling subsidiebudget sportstimulering’. De raad had een week geleden net de nieuwe sportnota vastgesteld. Met het nieuwe sportbeleid wordt het voor de verenigingen makkelijker om subsidie aan te vragen en dan past het niet om het budget te korten. Wij stemden dus niet in met deze ombuiging. De PvdA diende mede namens ons een Amendement in, dat unaniem is aanvaard.

Fietspad Havelterweg
In de begroting werd gemeld dat de aanleg van het fietspad Havelterweg onzeker was geworden, omdat de provincie geen BDU subsidie voor het fietspad wilde verstrekken en Meppel en Westerveld het fietspad niet op hun grondgebied wilden aanleggen. Het CDA vond dat de aanleg door moest gaan.
Karin Brouwer: “De plannen voor een fietspad zijn al tientallen jaren oud en het fietspad staat sinds 2008 in het fietsplan. Toen was al bekend dat Meppel en Westerveld dit fietspad niet willen verlengen en toch heeft de gemeenteraad toen besloten dit in het eerste fietsplan op te nemen en sindsdien opgenomen te houden. Al tientallen jaren heeft de gemeente de grond voor dit fietspad in bezit. Sinds de voorbereidingen voor de aanleg zijn gestart hebben inwoners de verwachting dat er eindelijk iets aan de onveiligheid op de smalle Havelterweg gaat gebeuren. De weg nodigt uit tot hard rijden en omdat in de bochten het overzicht beperkt is, komen fietsers in de verdrukking. Ongevallen zijn het gevolg. Het fietspad komt niet in aanmerking voor BDU subsidie en zal ook in de toekomst geen aanspraak hierop kunnen maken. De gemeenteraad heeft bij de herziening van het fietsplan in 2017 beslist dat subsidie wenselijk was, maar geen eis. Bij de aanleg van de fietspaden is er al veel BDU subsidie ontvangen. Daarom vinden we dat dit keer best een fietspad zonder subsidie aangelegd kan worden.” 
Het CDA diende mede namens de PvdA, GroenLinks, D66 en CU een motie in om de aanleg door te laten gaan. De motie is unaniem aangenomen.

Eikenprocessierups
Het CDA hoort van onze inwoners dat er heel  veel overlast is. Met name bij de schoolroutes en in de omgeving van recreatiebedrijven of evenemententerreinen zijn er veel klachten. Daarom vinden we dat er nu al over nagedacht moet worden hoe we die overlast voor het komende jaar kunnen beperken. De CU dient mede namens ons een amendement in. Na stemming is het amendement door bijna alle partijen aanvaard. Het college gaat nu onderzoeken wat de beste methoden zijn om de rups te bestrijden.

Het CDA kijkt terug op een geslaagde raadsvergadering. De aanleg van het fietspad langs de Havelterweg kan doorgaan; er komt een onderzoek naar de aanpak van de eikenprocessierups en de korting op het sportsubsidie is van de baan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.