20 juni 2016

CDA wil "het beste voor De Wolden"

Donderdag 23 juni staat de kadernota 2017 op de agenda van de gemeenteraad. Tevens houden de partijen dan hun Algemene Beschouwingen. De inbreng in eerste termijn en de reactie van het college hierop worden schriftelijk gedaan. De rode draad in de Algemene Beschouwingen van het CDA is "het beste voor De Wolden”. Onderwerpen, die volgens ons meer aandacht verdienen zijn uitstel van de bezuinigingen op de Bibliotheek, het maken van een integraal toekomstbestendig plan voor de bibliotheek en het betrekken van inwoners bij de aanleg van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

Lees hier de complete bijdrage van Dik Zantingh

Voor het CDA is het uitgangspunt dat de huidige dorpsvoorzieningen, zoals dorpshuizen, sportvoorzieningen en bibliotheken, behouden blijven. Het CDA gaat uit van de kracht van de samenleving: mensen hebben zorg voor elkaar en willen iets voor elkaar betekenen. En daar hoort een goed voorzieningenniveau bij. De Christendemocraten zijn van mening dat de bezuinigingen op Stichting Bibliotheek De Wolden met een jaar uitgesteld moet worden. Ze roepen het college op om de regierol te pakken en een toekomstvisie voor minimaal 5 jaar te ontwikkelen voor de bibliotheken in combinatie met dorpshuizen, scholen, stichting welzijn en andere belanghebbende partijen en deze toekomstvisie uiterlijk met de kadernota 2018 aan de raad voor te leggen. Het CDA dient hierover namens de gehele raad een motie in.

Duurzaamheid is een ander thema dat het CDA na aan het hart ligt en de partij vindt dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven. Het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis is een goed idee. De gemeente hoeft niet zelf de investering te doen, want zij kan dit dak (en dat van andere gemeentelijke gebouwen) gratis ter beschikking stellen aan een lokale energiecoöperatie om zonnepanelen op aan te leggen. Via hen kunnen inwoners dan investeren met de zogenaamde postcoderoosregeling in duurzame energie, ook als ze zelf niet de gelegenheid hebben zonnepanelen op hun woning te leggen. Energierijk Voorst (www.energierijkvoorst.nl) zou hierbij als voorbeeld kunnen dienen. Het CDA dient hierover een motie in.

Naast bovengenoemde onderwerpen wil het CDA meer regie in eigen hand voor de huisvesting van jongeren en ouderen, door te onderzoeken of er een eigen lokale woningbouwcorporatie opgericht kan worden. Fractievoorzitter Dik Zantingh geeft verder aan dat het CDA ook aandacht vraagt voor de aanleg van fietspaden en een persoonlijke (dus betere) dienstverlening door de gemeente. Dit laatste is mogelijk door het verzenden van de zogenaamde push-berichten. Inwoners kunnen bijvoorbeeld via zo'n bericht een herinnering of signaal krijgen welke afvalcontainer geleegd gaat worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.