25 november 2020

De Wolden verleent spookleningen

Op de website van de gemeente De Wolden en in haar beleid is sprake van de zogenoemde zonnelening. Met een voordelige lening kunnen zonnepanelen op het eigen dak worden aangelegd. Deze regeling is echter al sinds december 2019 afgesloten. Ook bij andere leningen klopt niet alle informatie. CDA De Wolden vraagt aan het college van De Wolden hoe dit zo kan en wanneer dit wordt verbeterd.

Wie op de website van De Wolden de ronkende informatie leest over de zonnelening, komt bedrogen uit als wordt doorgeklikt naar de uitvoerende organisatie: de regeling is allang gestopt.
CDA De Wolden heeft hierover vragen gesteld aan het college. CDA-raadslid Tjalling de Wit hierover: “Bij het zoeken naar informatie over een zonnelening voor mijzelf liep ik er tegenaan dat de zonnelening al een jaar niet meer bestond. En we hebben net met het in oktober behandelde ‘actieplan Klimaat en Energie’ besloten om de regeling voort te zetten!” Maar ook de informatie over andere leningen voor duurzame investeringen zijn verwarrend. Diverse regelingen hebben dezelfde naam, maar soms is het een persoonlijke lening, andere keren met een onderpand. Andere regelingen lijken hetzelfde, maar lopen bij verschillende uitvoerende instanties. Er wordt op de website geen hulp geboden bij de keuze. Tjalling de Wit: “De inwoners van De Wolden moeten het zelf maar uitzoeken. Een aantal regelingen is ook niet bekend. Bij de iets bekendere zonnelening blijkt dat de helft van de aanvragen niet is doorgezet: het is 337 keer aangevraagd en maar 159 keer vastgesteld (47%!). Dit is deels door financiële drempels, maar deels ook vanwege het moeizame proces bij aanvraag. Bij de fractie zijn hier klachten over binnengekomen”.
Tijdens de komende gemeenteraadsvergadering De Wolden op 26 november beantwoordde wethouder Hempen de vragen. Zij gaf aan dat de informatie op de webstie inderdaad niet meer actueel was en dat dit op korte termijn wordt aangepast. Inwoners kunnen altijd hulp en ondersteuning vragen bij de gemeente bij hun keuze van leningen. Ook dit wordt beter op de website vermeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.