01 maart 2020

Debat over het Verkeer en Vervoer

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 27 februari was er een debat over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan (GVVP). Dit plan wordt om de 10 jaar vernieuwd en heeft als doel om te zorgen dat de gemeente handelt op de lange termijn als het gaat om infrastructuur, verkeer en vervoer. Op 12 september 2019 was hierover een goed bezochte dialoogbijeenkomst in vakantiepark Westerbergen.

Om het debat in goede banen te leiden waren er een aantal stellingen bedacht. Alhoewel het GVVP zo wel heel beperkt werd besproken, was op deze manier wel het verschil tussen de diverse partijen goed te zien. Tjalling de Wit debatteerde namens het CDA.

De eerste stelling ging over de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom. Moet deze niet aangepast worden aan het wegontwerp? Volgens het CDA geldt hier een duidelijk nee. Het wegontwerp hoort de functie te volgen, niet omgekeerd. Het veilige gebruik volgt uit het wegontwerp.
We moeten de landelijke en wetenschappelijk bewezen principes van Duurzaam Veilig volgen, zoals die in de omliggende gemeenten ook worden toegepast. De Wolden is erg langzaam met de juiste toepassing hiervan, zodat er veel onduidelijkheid is over de snelheden en de indeling een rommeltje. Een goede categorisering, waar erfwegen écht erfwegen zijn en dus niet de auto de baas is, leidt tot meer duidelijkheid en meer veiligheid. Dit betekent dus consequent 60 km per uur buiten de bebouwde kom. Integraal denken op verkeersgebied is in De Wolden slecht ontwikkeld.

De tweede stelling ging op meer inzetten op educatie en voorlichting.
Het CDA vindt dit prima, maar het moet niet vrijblijvend blijven. We missen preventieve controles. Handhaving ontbreekt telkens in het plaatje, terwijl dit het bewezen grootste effect ressorteert. Voor de N375 zou samen met de provincie ingezet kunnen worden op trajectcontrole.
De educatie op scholen loopt terug, er zijn telkens minder verkeersouders die hierbij helpen. In de veelheid aan onderwerpen op scholen komt het verplichte verkeersonderwijs in de knel.

De derde stelling ging over de verduurzaming van het autorijden. Het CDA De Wolden vindt dat alleen elektrisch rijden een te zware wissel trekt op het elektriciteitsnetwerk. Voor langrijders en vrachtverkeer is op de korte termijn groen gas een goed alternatief en op langere termijn waterstof. De gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven met haar eigen wagenpark. In 2014 diende het CDA hier al een motie voor in, die raadsbreed werd aangenomen.

De vierde stelling ging over de keuze tussen verder uitbreiden van het fietsnetwerk of juist het optimaliseren van het bestaande fietsnetwerk. Het CDA De Wolden wil nadrukkelijk meer aandacht voor het onderhoud van de fietspaden. Diverse fietspaden zijn in slechte kwaliteit vanwege hobbels door boomwortels. Maar ook de bestrijding van de eikenprocessierups is juist van belang voor fietsers: het CDA vindt dat dit gewoon bij het onderhoud van fietspaden hoort. Optimalisatie is van belang omdat er te veel fietspaden rommelig eindigen, of dat belangrijke plaatsen voor fietsers (maar ook voetgangers) nét niet bereikbaar zijn.

De laatste en vijfde stelling ging over de alternatieve vormen van Openbaar Vervoer. De gemeente moet op een juiste manier hiernaar verwijzen en dit bekend maken. De HUB-taxi is amper bekend. Maar de gemeente verwijst veel naar “De Wolden vervoert” waardoor dit vrijwillige initiatief overbelast dreigt te raken. De gemeente moet zelf ook inzetten op goed WMO-vervoer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.