02 oktober 2020

Dienstverlening gemeente steeds meer digitaal

Op 1 oktober sprak de raad over de actualisatie van de visie Dienstverlening. Dit als vervolg op de dialoogbijeenkomst van 16 januari 2020. Het doel van deze avond was om kaders van de raad mee te krijgen voor de actualisatie. Bert Schaak, steunfractielid, was woordvoerder namens het CDA.

Inleiding
De avond begon met een korte presentatie: een terugblik op de huidige visie Dienstverlening, de realisaties en acties in de afgelopen vier jaar en de opbrengst uit de dialoogbijeenkomst van 16 januari 2020 . Daarna werd de richting voor de actualisatie besproken. Het accent van de visie ligt op vier thema’s: zelfregie, persoonlijk contact, rolbewust en klantbeleving. 

Stellingen/vragen
De raad kreeg drie stellingen of vragen, waarover zij het debat kon voeren. De eerste stelling ging over of De Wolden in moet zetten op het meer digitaliseren. Het CDA kon hier net als de andere partijen mee instemmen. Woordvoerder Bert Schaak gaf aan dat het CDA mee kan gaan om zaken steeds meer digitaal af te handelen, maar daarbij moet wel hulp geboden worden aan mensen, die echt niet willen of kunnen. Die hulp en ondersteuning kan in het gemeentehuis gegeven worden, maar kan ook via cursussen bij de bibliotheken.

De tweede stelling ging erover of inwoners en ondernemers tijdens openingstijden vrij kunnen inlopen voor direct contact met een ambtenaar of dat er meer regie gevoerd moet worden.  Bert Schaak gaf aan dat digitaal de toekomst is. 24 Uur 7 dagen per week is de gemeente bereikbaar. Met een afsprakenplanner op de website of via de telefoon kunnen inwoners en ondernemers zelf een afspraak maken. Wanneer de gemeente zelf de regie houdt, zal blijken of extra openstelling van het gemeentehuis op bijvoorbeeld vrijdagavond of zaterdagmorgen nodig is.

De derde vraag ging over hoe er gemeten kan worden of De Wolden een goede invulling geeft aan de rol van co-creator, partner en facilitator? Wanneer vervult de gemeente deze rol op goede wijze? Waaruit kan dit blijken? Bert Schaak: “Onze fractie hoort veel en soms krijgen we signalen dat het contact tussen gemeente en inwoner niet goed gaat. Wanneer bijvoorbeeld de ambtenaar, waarmee contact is, vertrekt of een andere functie krijgt, dan wordt de inwoner daar niet over geïnformeerd. Pas na verloop van tijd komt men hierachter”. De gemeente zou zich actief moeten opstellen richting de inwoners en hen actief moeten informeren bij wijzigingen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.