09 september 2016

Eerste dialoogbijeenkomst Raad De Wolden van start

In het kader van zijn nieuwe werkwijze 3DeWolden vond op donderdag 8 september de allereerste openbare dialoogbijeenkomst plaats. Dit keer op twee locaties tegelijk, namelijk in het Buitencentrum De Poort in Ruinen en de Buurtkamer Buddingehof in Ruinerwold. Het thema voor deze beide bijeenkomsten was ‘Overheidsparticipatie’. De gemeenteraad ging op beide locaties met verschillende maatschappelijke initiatieven in gesprek over de regeling Initiatiefrijk De Wolden, zodat de raad deze regeling straks nog beter kan evalueren.

De raad ging in twee verschillende rondes in gesprek met in totaal tien verschillende initiatieven, die in de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Initiatiefrijk De Wolden. Vertegenwoordigers van de initiatieven vertelden hoe zij de regeling ervaren. Wat gaat er goed en wat kan beter. Hoe wordt de rol van de gemeente ervaren en wat kan de gemeenteraad hiervan kunnen leren.

De gemeente De Wolden start dit najaar een onderzoek/evaluatie naar de subsidieregeling. Het doel van de evaluatie is om te achterhalen of de regeling Initiatiefrijk De Wolden een positieve invloed heeft op de leefbaarheid, sociale vitaliteit en de sociale infrastructuur De Wolden.  In december is het onderzoek afgerond. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.