19 juni 2020

Evaluatie stimuleringsregeling winkelconcentratiegebieden

Op 18 juni vergaderde de raad van De Wolden over de evaluatie van de stimuleringsregeling winkelconcentratiegebieden. Het CDA is blij dat de regeling goed is gebruikt, en dat de voorheen leegstaande panden in de centra van de dorpen zijn gevuld met 'nieuwe' winkels. Het is nog niet duidelijk op welke manier de regeling een vervolg kan krijgen.

Stimuleringsregeling
In februari 2018 is een stimuleringsregeling ingesteld waarvoor de raad € 200.000, - beschikbaar heeft gesteld. Lokale ondernemers die zich in één van de aangegeven kerngebieden wilden vestigen kunnen aanspraak maken op de regeling. Het ging  om ondernemers die een fysieke winkel in een van de vier kernen: Ruinen, Ruinerwold, de Wijk en Zuidwolde wilden vestigen. In totaal zijn er 10 aanvragen binnengekomen en hebben negen ondernemers gebruik gemaakt van de regeling. Eén aanvrager heeft zich voortijdig teruggetrokken. Twee ondernemers zijn starters en zeven zijn lokaal verhuizende ondernemers. De ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de regeling geven aan dat de regeling het vooral mogelijk heeft gemaakt met de gemeentelijke bijdrage externe financiering voor de onderneming mogelijk te maken. Zonder de bijdrage van de gemeente hadden de starters en lokaal verhuizende ondernemers niet op de huidige plaats kunnen zitten. Eind 2019 is het budget volledig benut en daarom werd de evaluatie aan de raad voorgelegd.

Tevreden
CDA-woordvoerder Jeene Keizer gaf aan dat de resultaten goed zijn. Er is weinig leegstand en dit is vooral in Ruinen goed te zien. Het is opvallend dat veel starters gebruik hebben gemaakt van deze ondersteuning. Het CDA vindt dit een goede ontwikkeling. Al met al een geslaagde pilot.

Hoe verder?
Het CDA is er geen voorstander van om direct opnieuw budget vrij te maken voor een nieuwe stimuleringsregeling. Jeene Keizer: 'Omdat door de startende bedrijven is aangegeven dat de bijdrage essentieel is voor het doorzetten van opstarten van hun onderneming is het wel wenselijk om te onderzoeken welke behoefte starters in de gemeente De Wolden hebben. Zowel Bruisend ZP als  Kennispoort Zwolle moeten hierbij  betrokken worden.'
Wethouder Hempen gaf aan dat het college gaat onderzoeken welke ondersteuning startende ondernemers nodig hebben. Hierbij worden ZZP-ers niet vergeten. Het college komt vervolgens met een voorstel naar de raad. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.