22 april 2021

Herijking Sociaal Domein opnieuw vertraagd

De gemeenteraad heeft donderdag 22 april besloten om het onderwerp Herijking Sociaal Domein niet te bespreken en geen besluit hierover te nemen. Door het te laat aanleveren en het ontbreken van stukken is het voor de gemeenteraad onmogelijk om een goed besluit te nemen. Woordvoerder Karin Brouwer, sprak namens alle partijen, en stelde dat een goed besluit alleen genomen kan worden wanneer alle informatie en documenten beschikbaar zijn, wanneer er inzicht is in de taakstelling voor de komende jaren en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. 

Proces tot nu toe
Om het sociaal domein De Wolden structureel weer financieel in balans te krijgen is in 2020 een taakstelling van 1,2 miljoen berekend en vastgesteld. In juni 2020 zijn voorstellen gedaan om invulling te geven aan deze taakstelling. Daarbij zaten een aantal voorstellen, die de inwoners in directe zin treffen zoals een verlaging van het aantal uren huishoudelijke hulp en het aanpassen van het minimabeleid. Door het ontbreken van een goede analyse van het sociale domein kon de gemeenteraad in 2020 geen debat voeren over het sociale domein en geen besluit nemen.
Na verdieping in november en december 2020 en januari en februari 2021 debatteerde de raad op 3 maart jl. over de genoemde taakstelling. Op antwoorden van vragen van het CDA bleek dat de taakstelling van 1,2 miljoen onvoldoende onderbouwd is. Daarnaast is er nog veel onzekerheid over de uitkering voor de jeugdhulp van het rijk en welke afspraken een nieuwe kabinet maakt over het abonnementstarief WMO. Al met al genoeg redenen, om de financiële taakstelling te herzien. 

Raadsvergadering 22 april 2021
Afspraak was dat de gemeenteraad in april een besluit zou nemen over de berekening van het bedrag van de financiële taakstelling, de invulling van de taakstelling voor het jaar 2021 en wat de hoofd-denkrichtingen voor het beleid sociale domein zouden moeten zijn. Ook zou de raad debatteren over hoe de taakstelling ingevuld kan worden.
Het college geeft aan dat er op dit moment nog onvoldoende inzicht is om te komen tot een goed onderbouwde taakstelling in het sociaal domein. Het proces vraagt meer tijd dan vooraf werd ingeschat. Alle partijen in de gemeenteraad van De Wolden betreuren, dat het proces opnieuw vertraging oploopt. De partijen zijn van mening dat een goed besluit alleen genomen kan worden wanneer alle informatie en documenten beschikbaar zijn, wanneer er inzicht is in de taakstelling voor de komende jaren en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden. De gemeenteraad zag daarom op 22 april af van bespreking en besluitvorming van de Herijking Sociaal Domein. 

Lees hier de volledige verklaring van de gemeenteraad.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.