23 april 2021

Het goede voorbeeld

Het CDA stemde in met het raadsvoorstel ‘Verduurzaming vijf gemeentelijke gebouwen’ volgens optie B, maatregelen met een terugverdientijd tot 20 jaar.
Het gaat om Sporthal “de Slenken” in De Wijk, Sporthal “Buddingehof” in Ruinerwold, Sporthal “de Marse” in Ruinen, Sportzaal “’t Zandmeer” in Kerkenveld en de Gemeentewerf Zuidwolde.
Deze vijf gemeentelijke gebouwen zijn efficiënt te verduurzamen. Tevens geeft de gemeente het  goede voorbeeld naar onze inwoners.

Inleiding
Tijdens de begrotingsbehandeling in 2018 is door de gemeenteraad een motie van het CDA aangenomen waarin het college de opdracht kreeg tot het laten uitvoeren van energiescans voor gemeentelijke gebouwen. Het doel was om inzichtelijk te maken welke investeringen nodig zijn om gebouwen energieneutraal te maken. De vijf gebouwen uit dit voorstel zijn meegenomen in dat onderzoek. Het college heeft de volgende opties laten onderzoeken met betrekking tot gebouwmaatregelen en verduurzaming:
•Optie A Maatregelen die leiden tot energielabel A;
•Optie B Maatregelen met een terugverdientijd < 20 jaar;
•Optie C Maatregelen die leiden tot een energieneutraal gebouw.
Er is gekeken naar maatregelen als het vervangen van de verlichting door ledverlichting, het plaatsen van HR++ glas, het installeren van een lucht/water warmtepomp, isoleren of het toepassen van zonnepanelen. Het college stelde voor om optie B te kiezen.

Woordvoerder Tjalling de Wit begon zijn betoog met een stukje historie. De basis voor de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen was een motie van het CDA uit 2018.
De gemeenteraad heeft in 2020 besloten om de klimaatinstallatie van het gemeentehuis aan te pakken, waardoor dit gebouw een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG) wordt 
Nu wordt het voorstel gedaan voor verduurzaming van de vijf andere gebouwen; de schoolgebouwen en brandweerkazernes komen later.
De Wit vond het vreemd dat de investeringskosten in het voorstel gelijk zijn aan de kosten, die ruim anderhalf jaar geleden zijn gepresenteerd. De Wit “Dat roept 2 vragen op: Als er niets is gewijzigd aan die investeringskosten, waarom heeft dit voorstel dan zo lang op zich laten wachten? Zijn de verwachte investeringskosten nog wel geldig?”
Het CDA kiest voor optie B, de maatregelen, die in 20 jaar terug verdiend worden. Slechts tegen hoge kosten zijn de gebouwen BENG te maken. 

Wethouder Hempen benadrukte het goede voorbeeld van de gemeente. Het heeft lang geduurd omdat veel factoren van invloed zijn op het financiële plaatje, zoals de renteontwikkeling. Zij gaf aan dat er goed naar de cijfers is gekeken en dat alles zorgvuldig is uitgezocht. De vraag van het CDA over de investeringskosten wordt op een later moment beantwoord.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.