06 juni 2022

Huidige inzameling OPK op helling

Een groot deel van de raadsvergadering op donderdag 2 juni ging over het onderwerp toekomstbestendige inzameling van oud papier en karton. Dat dit onderwerp reuring zou brengen was op voorhand duidelijk. Want het college stelt voor om het ophalen voortaan Europees aan te besteden. En hiermee vervalt een belangrijke inkomstenbron voor o.m. verenigingen en scholen.

Al sinds mensenheugenis wordt het oud papier en karton ingezameld door vrijwilligers van verenigingen en organisaties. Met de vergoeding die zij hiervoor ontvangen gebeuren mooie dingen. De contributie van de vereniging of de ouderbijdrage voor scholen kan hierdoor laag blijven. Maar deze vergoeding dreigt weg te vallen als het voorstel van het college door de raad wordt overgenomen. 

De vergoedingen die organisaties voor de inzameling ontvangen, varieert van 600 tot 16.000 euro per jaar.  Het voorstel van het college is om het ophalen van oud papier en karton voortaan Europees aan te besteden. Een aantal argumenten dat hiervoor wordt genoemd, is wat het CDA betreft wat vergezocht. Zoals een mogelijk tekort aan vrijwilligers en dat de veiligheid van vrijwilligers onder druk zou staan.

Wat volgens het CDA wel een belangrijk punt is, is dat een besparing kan worden gerealiseerd van zo’n 90.000 euro per jaar. Dat komt neer op een besparing van zo’n 8-9 euro per huishouden. Volgens het CDA is het dan ook niet fair om de huidige regeling in stand te houden puur omdat een aantal verenigingen en organisaties daardoor een inkomstenbron gaat verliezen. Hoe erg dit ook is. Want dat gaat dan weer ten koste van andere inwoners en verenigingen die niets met inzameling doen. We zullen oog moeten houden voor het belang van de hele gemeenschap.

Op 30 juni zal het definitieve besluit worden genomen. Als overgegaan wordt op Europese aanbesteding, vindt het CDA wel dat getroffen organisaties geholpen moeten worden bij het vinden van nieuwe inkomensbronnen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.