18 mei 2022

Installatie nieuw college

Collegeprogramma ‘de Wolden geeft energie’

De gemeenteraad kwam op dinsdag 17 mei in een extra raadsvergadering bij elkaar om het collegeprogramma ‘De Wolden geeft energie’ te bespreken. Aansluitend werden het nieuwe college benoemd en beëdigd. De opengevallen plekken in de raad werden door nieuwe raadsleden van de betreffende partijen ingenomen.

Collegeprogramma
Het collegeprogramma ‘De Wolden geeft energie’ is gebaseerd op de vijf thema’s uit het raadsbreedprogramma: wonen, duurzaamheid, landbouw, het sociale domein, dienstverlening en enkele andere thema’s. 
Het collegeprogramma is een programma op hoofdlijnen. Het CDA kan zich daar goed in vinden. De wereld verandert snel, denk alleen maar aan gevolgen van Corona en de oorlog in Oekraïne. En ook bij de bestuursstijl van dialoog, verbinding en samenwerking past geen dichtgetimmerd collegeprogramma. Er moet ruimte blijven om in te kunnen spelen op verandering en inbreng vanuit de samenleving en raad. Bij de ambitie die neergelegd wordt voor de verschillende beleidsterreinen zien we veel van onze CDA-speerpunten terug. Dat doet ons goed. 
‘De Wolden geeft energie’ is een mooie titel voor een ambitieus programma. We hopen dat de uitvoering van het programma ook daadwerkelijk de energie oplevert bij onze inwoners, medeoverheden, het college en onze ambtenaren om voortvarend aan de slag te gaan. Er liggen grote uitdagingen met name op het gebied van wonen, klimaat en energie. 

Nieuwe college
Aansluitend aan de bespreking van het collegeprogramma werden de wethouders benoemd en beëdigd. De thema’s ‘Wonen’, ‘Landbouw/vitaal buitengebied’ en ‘Ondernemen’ zullen bij Gerrie Hempen blijven. Egbert van Dijk zal naast ‘Sport’, ‘Afval’ en het ‘Inclusiebeleid’ ook de portefeuille Financiën blijven beheren. 
Mark Turksma (PvdA) neemt ‘Het Sociale Gezicht van De Wolden’, ‘Onderwijs’ en ‘Bereikbaarheid’ onder zijn hoede. En Albert Haar (D66), die voor 50 % wethouder wordt, krijgt de onderwerpen ‘Dienstverlening en Kwaliteit van bestuur’ en ‘Cultuur’. 
Het CDA wenst de het nieuwe college veel succes.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.