31 maart 2022

Installatie nieuwe fractie en duidingsdebat

Op 30 maart werden tijdens de raadsvergadering 19 nieuwe raadsleden van de gemeenteraad van De Wolden geïnstalleerd. Voor het CDA legden Tamara de Boer, Karin Brouwer en Koop Drost de eed of de belofte af. Aansluitend aan de installatie vond het duidingsdebat over de verkiezingsuitslag plaats.

Hieronder de integrale bijdrage van fractievoorzitter Karin Brouwer.
“De uitslag heeft niet voor alle partijen goed uitgepakt. Wij feliciteren Gemeentebelangen en GroenLinks met het behalen van een extra zetel. De VVD is echter gehalveerd en gaat van 4 naar 2 zetels. We kunnen ons voorstellen dat dit teleurstellend voor hen is. 
De hertelling liet zien dat er goed geteld is en het verschil met de eerste telling is minimaal. Dat geeft een goed gevoel en geeft vertrouwen richting de toekomst.

Het CDA had 3 zetels en heeft deze 3 zetels behouden. We zijn daarmee de tweede partij in De Wolden geworden. We bedanken alle kiezers, die op ons gestemd hebben.
Tijdens de campagne hebben we uitgestraald dat we een enthousiaste team zijn, dat plezier heeft met elkaar en die de inwoners opzoekt. Tijdens de campagne hebben we ook onze kandidaat-wethouder Iris Bouwers gepresenteerd. Een jonge kandidaat met veel potentie, die uit de agrarische sector komt  en ervaring heeft in Europese kringen. De thema’s jong en agrarisch zien we terug bij onze kandidaat wethouder, maar ook in het raadsbreedprogramma. Ze zal zomaar een verbindende factor kunnen zijn. Kortom het CDA is een stabiele partij, heeft veel enthousiasme en is klaar voor de toekomst.

Hoe moet de toekomst eruit zien?
GB is de grootste partij, maar nog niet zo groot dat ze zonder een coalitiepartner het college kunnen vormen. Daar is een andere partij voor nodig. In principe kan dat elke partij zijn, want met 1 zetel erbij is er een meerderheid. Een coalitiepartner met 1 zetel geeft dan wel een smalle basis. Te smal naar ons oordeel. Daarom is een keuze voor een partij met 2 of 3 zetels meer realistisch. 

De mogelijkheden hiervoor zijn GrL, VVD en CDA. Wanneer we kijken naar de partijprogramma’s ligt een combinatie van GB en GroenLinks niet echt voor de hand. 
Een voorzetting van het huidige college, met de VVD is wat ons betreft niet aan de orde. De kiezer heeft gesproken en de VVD heeft fors verloren. Dat is de realiteit. En dan past bescheidenheid.

Het CDA wil bestuursverantwoordelijkheid nemen. Wij zien een goede mogelijkheid in een samenwerking tussen GB en CDA. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of dit inderdaad mogelijk is. Kan er een match gemaakt worden tussen de standpunten van de partijen, hebben de partijen onderling voldoende vertrouwen in elkaar om samen op te trekken en is er een klik tussen de kandidaat college leden. Zomaar wat punten, die meespelen. 

Het initiatief om tot een college te komen ligt bij gemeentebelangen, aangezien zij de grootste partij zijn. Zij zullen een formateur benoemen. Als CDA zijn wij beschikbaar. We zijn een stabiele partij, die bestuursverantwoordelijkheid wil nemen. Wij zijn klaar voor de toekomst.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.