26 juni 2020

Jaarstukken 2019 De Wolden

Op 25 juni sprak de raad over de jaarstukken 2019 van De Wolden. De jaarrekening 2019 sluit met een negatief resultaat van € 920.000. Op verzoek van het CDA waren ook de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van de samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen (SWO) geagendeerd.

Jaarrekening 2019.
Woordvoerder Jeene Keizer gaf aan dat er in het proces duidelijke verbeteringen ten opzichte van vorig jaar waren. Een duidelijke verbetering is dat veel sneller geanticipeerd is op verbetervoorstellen van de accountant 2018 en dat beantwoording van vragen van de accountant veel minder persoonsafhankelijk is geworden.
Opvallend is wel dat we over 2019 veel negatieve begrotingswijzigingen hebben gehad en dat het geheel toch nog aanzienlijk negatiever uit is gekomen dan verwacht. Het CDA maakt zich zorgen over deze grote aanpassingen.
Verder is het bijzonder dat in twee opvolgende jaren de tekorten op afval schrikbarend zijn. Over 2018 was dit € 174.000 en over 2019 is dit opgelopen tot € 415.000. Jeene Keizer: “Opmerkelijk is het dat afkeur van PMD en minder opbrengst PMD afval beide jaren als oorzaak wordt aangewezen. Door de CDA fractie  is meerdere keren gevraagd om een structurele aanpak van dit probleem. Hier is volgens ons in ieder geval te weinig positieve output gecreëerd.”

Jaarstukken 2019 SWO en Begroting SWO 2021
Het CDA had deze stukken geagendeerd omdat de SWO (samenwerkingsorganisatie) De Wolden en Hoogeveen onze belangrijkste Gemeenschappelijke Regeling van De Wolden is. Daarom is het verstandig om periodiek aandacht te besteden aan de SWO als bespreekstuk. Een logisch moment zijn de jaarstukken.

Het CDA maakt zich zorgen over de personeelsbezetting zowel kwalitatief als  kwantitatief en de bestuurbaarheid van de SWO. Jeene Keizer: “We maken ons zorgen over de kwaliteit van het personeel van de SWO  en over de beschikbaarheid van goede medewerkers. We denken hierbij aan: onderbezetting, een verloop van ca. 10 %  per jaar en eventueel inkrimpen van de formatie in 2021 wegens bezuinigingen in Hoogeveen en projecten die ver achterblijven”. Een mogelijk gevolg kan zijn dat projecten worden uitgesteld.
 
Andere partijen (met uitzondering van GB en VVD) waren het eens met het CDA om jaarlijks de stukken van de SWO te bespreken. Wethouder Van ’t Zand gaf aan dat de raad regelmatig door de directeur van de SWO van informatie wordt voorzien en dat de bezuiniging van Hoogeveen nog niet in de stukken is verwerkt. Het college laat zich bijstaan door een extern begeleider om het proces en de gevolgen van de bezuinigingen van Hoogeveen goed in beeld te krijgen. De wethouder zegde toe om de uitkomsten van de extern deskundige met de raad te delen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.