01 april 2023

KIJK TERUG: CDA De Wolden over Vitale Vakantieparken

De Wolden in nieuwe samenstelling aanwezig was. Sinds het vertrek van Koop Drost en de installatie van Iris Bouwers bestaat de driekoppige fractie dus uit drie vrouwen!

Iris gaf haar zogenoemde maidenspeech- de eerste inbreng, inclusief persoonlijke noot. Het agendapunt waar ze over sprak ging over vitale vakantieparken; waarbij het College van B&W voorstelde bepaalde parken te prioriteren en aandacht te geven aan herstel van vertrouwen. CDA De Wolden is kritisch over het proces en de voortgang en Iris stelde behalve technische vragen vooraf, ook politieke vragen in de vergadering.

Wat met name niet lekker zit voor de CDA-fractie: er ligt een programmaplan, er wordt budget vrijgemaakt, de gemeente kan aan de slag, maar… de inwoners dan?

Iris heeft namens de fractie kritische vragen gesteld over het proces zoals het nu is afgerond met de oplevering van het plan. De fractie is teleurgesteld dat inwoners, vertegenwoordigers en eigenaren van parken niet hebben kunnen meedenken over het plan. Er kon zelfs geen reactie gegeven worden!

Volgens CDA De Wolden creëer je zo geen draagvlak. Zeker bij langdurige processen, waarbij inwoners al regelmatig teleurgesteld zijn, neem je de tijd om mensen mee te nemen. Het dossier Vitale Vakantieparken raakt mensen direct, of het nu gaat over wonen of recreëren, de inwoners van De Wolden hebben recht op duidelijkheid.

De fractie vindt het belangrijk dat we als raad jaarlijks blijven meekijken. Waar staan we in het proces, hoe gaat de samenwerking met inwoners en blijft de uitvoering binnen het budget? We blijven het dossier kritisch volgen! 

Het CDA stemde in met het collegevoorstel, omdat het belangrijk is dat de gemeente over gaat op uitvoering, mét bewoners, vertegenwoordigers en eigenaren van de vakantieparken. 

Kijk en luister de maidenspeech van Iris en haar inhoudelijke inbreng, vragen en natuurlijk de beantwoording van de wethouder op het dossier Vitale Vakantieparken hier terug! (vanaf 1:17:16 uur)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.