29 mei 2020

Loden leidingen, wiens last?

De CDA-fractie van de raad van de Wolden heeft in maart vragen gesteld aan het college met betrekking tot bovenstaande onderwerp. Uit een schrijven van de Water Maatschappij Drenthe (WMD) bleek dat de leidingen waar deze maatschappij verantwoordelijk voor is, loodvrij zijn. Uit eigen informatie bleek echter dat ook in de Wolden nog loden leidingen ín de woningen aanwezig zijn. Een serieus gevaar voor de gezondheid van de gebruikers. Reden voor CDA de Wolden om vragen te stellen aan het college. Vragen als: wie is/voelt zich verantwoordelijk, zijn er nog loden leidingen in gemeentelijke panden en wat kan het college betekenen?

Geruststellend was het nieuws dat gemeentelijke panden loodvrij zijn. Dat het college de WMD heeft gevraagd dit te onderzoeken voor twee locaties (basisscholen Kerkenveld en Drogteropslagen) stemt tevreden en gerust.
Helaas moet de fractie constateren dat het college echter een strikt formele houding aanneemt wat betreft de informatieplicht. Het college (gevormd door Gemeentebelangen en VVD) stelt zich op het standpunt dat de verantwoordelijkheid alleen bij de eigenaren ligt. Ook de suggestie dat de gemeente, met de informatie zie zij bezit aangaande de risicopanden (in het kader van WOZ), uitstekend is voorgesorteerd om een actievere en informerende rol te nemen, wordt afgewezen met verwijzing naar de afwezige informatieplicht. Slechts wanneer vergunning-aanvragers zich melden bij de gemeente kan er, wat het college betreft, sprake zijn van een rol voor de gemeente. Deze beperkt zich echter weer tot het wijzen op eigen verantwoordelijkheid en vérwijzen naar WMD.

Het CDA betreurt dat de gemeente richting haar inwoners niet een meer service gerichte en actievere houding aanneemt. Het gaat om een, zoals de Gezondheidsraad in december 2019 meedeelde, een ‘vergeten’ probleem. Het zou, wat de CDA fractie betreft, het college sieren wanneer zij haar inwoners hier meer proactief voorlicht, bewust maakt en ondersteunt!   

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.