01 juli 2022

Motie over Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

Donderdagavond 30 juni heeft de gemeenteraad onder grote belangstelling van onze boeren en aanverwante bedrijven een motie over stikstof aangenomen. De motie werd ingediend door Gemeentebelangen, CDA, VVD en PvdA. Er waren veel mensen op de been, maar iedereen gedroeg zich waardig en passend. 

Fractievoorzitter Karin Brouwer complimenteerde de boeren met de demonstratie, die rustig verliep. Prima om op deze manier aandacht te vragen.
Het CDA ziet dat de doelstellingen uit het Nationaal Programma Landelijk Gebied verstrekkende gevolgen heeft. Er zal alles in het werk moeten worden gezet om onze agrariërs een toekomstperspectief te geven. We zien dat er een stikstofprobleem is, maar de maatregelen worden eenzijdig bij de landbouw neergelegd. De opgave voor industrie en mobiliteit ontbreekt. 

Verder ontbreekt er een duidelijke perspectief voor onze boeren. Zij hebben behoefte aan een verdienmodel, een inkomen, waarvan ze kunnen leven. 
Daarom is het goed om naast de reactie, die het college al heeft verstuurd, ook een signaal van de raad naar de provincie te sturen.

Lees hier de motie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.