30 oktober 2020

Nieuw beleid en extra geld voor speelruimten in De Wolden

De gemeenteraad sprak donderdag 29 oktober over het nieuwe speelruimtebeleid. Jeene Keizer, woordvoerder namens het CDA, was kritisch, maar stemde in met het voorliggende voorstel. 

Het speelruimtebeleid is alweer ruim tien jaar oud en daarom is een evaluatie uitgevoerd. Naar aanleiding van deze evaluatie blijkt dat veel  speeltoestellen sterk verouderd zijn. Ook werd door de particuliere organisaties aangegeven dat ze ondersteuning wensen bij het opstellen van meerjaren-vervangings- en/of uitvoeringsplannen.  Om de kinderen in de gemeente De Wolden een uitdagend en veilig speelaanbod te bieden stelde het college voor om een iets actievere rol aan te nemen, maar zodanig dat het initiatief wel bij de particuliere organisaties blijft. Daarnaast is extra investeringskrediet nodig om de veiligheid van de speeltoestellen te kunnen blijven waarborgen.

Jeene Keizer, woordvoerder namens het CDA, merkte op dat bij de evaluatie de belevingspaden, speelbossen en speelvoorzieningen op schoolpleinen buiten beschouwing waren gelaten. Keizer “De motivatie om een beleidsplan op te stellen is juist dat op alle vlakken de taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast liggen i.p.v. deze vooruit te schuiven. In de evaluatie blijkt verder dat er 2023 50 % van de toestellen qua leeftijd vervangen moeten worden.  In 2027 zal dit oplopen tot meer dan 90 %. Hieruit concludeerde het CDA dat de uitvoering en/of  het beleid niet voldoende is geweest. Gelukkig blijkt uit de keuringsresultaten dat sommige toestellen langer mee kunnen.” Jeene wilde van de wethouder weten wanneer het beleid voor de speelbossen, belevingspaden en schoolpleinen gereed is, en of hier een apart beleidsstuk voor komt. 

Wethouder Mulder gaf aan dat zij nog terug komt met hoe om te gaan met de belevingspaden, speelbossen en de voorzieningen op de schoolpleinen. Het onderhoud en vervanging van de toestellen op deze locaties is nog niet in het beleid meegenomen en vergt een verdere uitwerking.  
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.