02 september 2016

Nieuwe werkwijze raad: 3DeWolden

Donderdag 1 september vond de Aftrap-bijeenkomst 3DeWolden plaats. Tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis kregen de raadsleden uitleg over de nieuwe werkwijze van de gemeenteraad De Wolden. Er vindt meer dialoog met inwoners plaats, meer debat en  een andere wijze van besluitvorming.

Nieuwe werkwijze raad: 3DeWolden
De gemeenteraad van De Wolden gaat vanaf 1 september 2016 anders werken. Dialoog, debat en besluitvorming worden dan beter gescheiden en vinden niet meer gelijktijdig plaats. De raad wil vooraf aan besluitvorming meer en beter in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden over belangrijke thema’s. Er komt meer ruimte voor dialoog door werkbezoeken en vergaderen op locatie. Daarnaast komt er meer ruimte voor debat, waarbij ook steunfractieleden een rol kunnen vervullen. Ook gaat de raad themagericht werken per kwartaal. Zo staat het eerste kwartaalthema in het licht van de evaluatie van de regeling Initiatiefrijk De Wolden, een regeling waarbij maatschappelijke initiatieven max. €100.000,- aan gemeentelijke bijdrage ontvangen. Hiervoor had de raad € 1.000.000 beschikbaar gesteld in het kader van overheidsparticipatie. Al 30 projecten zijn gehonoreerd.

De dialoogfase is ingevuld met ontmoetingen in de vorm van gestructureerde gesprekken als raad met diverse maatschappelijke initiatiefnemers op locatie. Op basis hiervan en de informatie van het college wordt het debat gevoerd en vindt uiteindelijk de besluitvorming op een andere avond plaats. Inwoners kunnen ook zelf thema’s aandragen.

Eerste dialoogbijeenkomst
Donderdagavond 8 september 2016, om 19.30 uur, vindt de allereerste openbare dialoogbijeenkomst plaats rondom het thema 'overheidsparticipatie'. Op twee verschillende locaties (Buurtkamer Buddingehof te Ruinerwold en Buitencentrum De Poort te Ruinen) gaat de raad gelijktijdig in gesprek met tien verschillende initiatieven van Initiatiefrijk De Wolden. Centraal staat hoe de gebruikers deze regeling ervaren. U bent voor deze bijeenkomst van harte uitgenodigd. Kijk voor meer informatie op www.dewolden.nl/3DeWolden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.