31 januari 2020

Opknapbeurt Brink Ruinen

In de raadsvergadering van 30 januari ging de raad akkoord om geld beschikbaar te stellen voor het inrichten van de openbare ruimte aan de zuidelijke kant van de Brink in Ruinen.Het CDA stemde ook voor deze kwaliteitsimpuls, maar woordvoerder Tjalling de Wit gaf aan dat het raadsvoorstel vele onduidelijkheden bevatte.

Herstructurering Zuidelijke Brink te Ruinen.
Samen met de nieuwe pandeigenaren van Brink 17-19 (het voormalige gemeentehuis) in Ruinen heeft gemeente De Wolden een inrichtingsplan voor de aanpak van de openbare ruimte aan de zuidkant van de Brink in Ruinen opgesteld. Met dit plan wordt de zuidkant van de Brink in Ruinen opgeknapt, zodanig dat het meer betrokken wordt bij en onderdeel gaat uitmaken van de Brink.  Gezamenlijk met de nieuwe eigenaren is er een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Drenthe. De provincie heeft deze aanvraag gehonoreerd onder de voorwaarde dat ook de gemeente een bijdrage (cofinanciering) beschikbaar stelt voor de inrichting van de openbare ruimte. In het raadsvoorstel werd de raad gevraagd om de financiële middelen (€ 70.000) hier voor beschikbaar te stellen.

Vele onduidelijkheden
De CDA fractie heeft samen met de PvdA-fractie van het agendapunt een bespreekstuk gemaakt, niet omdat we het inhoudelijk er niet mee eens waren, maar vanwege de kwaliteit en kwantiteit van de informatie. Ook het CDA ondersteunt van harte de kwaliteitsimpuls.
De raadstukken riepen bij de fractie echter meteen vragen op. Veel vragen hadden te maken met de onduidelijkheid over de bedragen, het hoe en wanneer en de open einden die er leken te zijn aan dit project, zoals de inrichtingstekening die een vervolg op dit project suggereerde. Na het stellen van technische vragen was er iets meer duidelijkheid, maar de antwoorden riepen ook weer nieuwe vragen op.

Verwarrend gebruik van termen
Tjalling de Wit concludeerde dat het totale project veel groter blijkt te zijn, dan uit de stukken blijkt. Daarom vroeg de CDA-er om meer kwaliteit bij toekomstige raadsvoorstellen., Andere partijen ondersteunden dit.
De Wit: “Het gaat niet om lappen tekst, integendeel: een tabelletje met alle bedragen onder elkaar in de vorm van een simpele aftreksom had volstaan!. Er is er een verwarrende gebruik van diverse termen, die door elkaar worden gebruikt zoals “openbare ruimte” en “buitenruimte” en “openbaar gebied” en “publieke buitenruimte.” Het CDA zal binnenkort nog enkele aanvullende technische vragen stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.