28 februari 2020

Plattelandsgemeente

De CDA-fractie stelde in de raadsvergadering van 27 februari vragen aan het college waarom de gemeente De Wolden geen lid is van het netwerk van grote plattelandsgemeenten. Het college gaf bij de beantwoording aan dat er in juni een voorstel naar de raad komt om deel te nemen aan dit netwerk.

P10
In het Dagblad van het Noorden van 19 februari stond het artikel “P10, de stem van het platteland”. De P10 is het netwerk van grote plattelandsgemeenten. Ofschoon het netwerk met 10 gemeenten is begonnen zijn nu 21 plattelandsgemeenten van Nederland lid van dit netwerk. Deze plattelandsgemeenten hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij die onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.
In het artikel wordt gemeld dat de Drentse gemeenten Westerveld, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Midden-Drenthe aangesloten zijn bij het netwerk.
Naar aanleiding van het artikel had het CDA de vraag waarom gemeente De Wolden niet aangesloten was bij het netwerk. Ook wilde woordvoerder Karin Brouwer weten wat eventuele voordelen of nadelen zijn bij lidmaatschap van het netwerk.

Beantwoording vragen
Burgermeester Roger de Groot beantwoordde namens het college de vragen. Het college heeft de intentie om bij de kadernota 2021 (in juni 2020) met een voorstel te komen voor het lidmaatschap van De Wolden aan het netwerk. Binnen het college is al eerder gesproken over deelname aan het netwerk. Door scherper budgetteren en risico’s van de herverdeling gemeentefonds was het juiste moment nog niet gekomen om met een voorstel naar de raad te komen.
Dit gaat nu dus wel gebeuren. Voordelen van het lidmaatschap zijn dat men kennis kan uitwisselen, van elkaar kan leren en de problemen van de plattelandsgemeenten onder de aandacht van landelijke en Europese politiek kan brengen. Een nadeel is dat het geld kost en dat er ambtelijke ondersteuning geleverd moet worden.
De CDA-fractie is tevreden over de beantwoording van de vragen en wacht het voorstel van het college af.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.