31 maart 2022

Presentatie raadsbreedprogramma 2022 – 2026 en start collegevorming

In de raadsvergadering van 30 maart presenteerde informateur Josee Gehrke het raadsbreedprogramma. Alle partijen stemden met dit programma in. Vervolgens gaf Gehrke advies over mogelijke coalitievorming, waarbij twee mogelijkheden zijn: een combinatie van Gemeentebelangen met PvdA en D66 of Gemeentebelangen met VVD.

Raadsbreedprogramma
Direct na de verkiezingen is informateur Josee Gehrke gestart met gesprekken met alle partijen om zo te komen tot het raadsbreedprogramma ‘We doen het samen’.  
Het CDA ziet veel van de speerpunten terug. Met de thema’s woningbouw, duurzaamheid, het sociale gezicht van De Wolden en een betrouwbare overheid moeten de komende jaren stappen worden gezet.
Fractievoorzitter Karin Brouwer: “ Om te zorgen dat we met dit raadsbreedprogramma de gewenste doelen halen, zal de raad naast de dialoog met onze inwoners een visie op de thema’s moeten ontwikkelen. Van het college verwachten we durf en leiderschap en het geven van richting op de thema’s. Er moet voorkomen worden dat het te lang duurt voordat er stappen worden gezet, of misschien zelfs geen stappen worden gezet. Het is daarom belangrijk om het raadsbreedprogramma de komende periode te monitoren en deze jaarlijks te evalueren. Dan zal ook de context waarin wij leven meegewogen moeten worden. Economische ontwikkeling versus de verwachtingen en impact hiervan op onze gemeente.”

Een raadsbreedprogramma vraagt om vertrouwen in de toekomst en in elkaar. Het CDA heeft dit vertrouwen  en ziet de toekomstige werkwijze van de raad positief tegemoet. Wij vertrouwen op een goede samenwerking met de andere partijen en met onze inwoners.

College vorming
Na het vaststellen van het raadsbreedprogramma gaf informateur Josee Gehrke haar visie op de mogelijke collegevorming. De partijen hebben veel opties genoemd. De informateur heeft vooral gekeken naar stabiliteit en enthousiasme van de fracties. Is er chemie tussen partijen en liggen de standpunten bij elkaar. Waar zit de energie en waar liggen de kansen.
De informateur ziet twee opties om tot een college te komen:
1.    Gemeentebelangen samen met D66 en PvdA. Een dergelijk college geeft kleur en laat diverse geluiden uit de raad horen.
2.    Gemeentebelangen samen met de VVD: voortzetting van het huidige college.

Het CDA was uitermate teleurgesteld dat er geen derde optie werd genoemd, namelijk die van Gemeentebelangen met CDA. Op vraag van de fractie gaf de informateur aan dat zij onvoldoende chemie en vertrouwen tussen de fracties ziet. 
Het werk van de informateur zit erop. Daarom heeft Gemeentebelangen Frits Alberts als formateur aangesteld. Hij zal alle partijen uitnodigen voor een oriënterend gesprek voordat hij met de college-onderhandelingen start.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.