01 juli 2022

Proces Jaarstukken 2021 kan beter.


In de raadsvergadering van 30 juni stelde de gemeenteraad de jaarstukken van 2021 vast. 
Het positieve rekeningresultaat van ruim 4 miljoen euro wordt onder andere gebruikt om de reserve Sociaal Domein aan te vullen tot 1,25 miljoen. De accountant heeft zijn verslag van bevindingen en een goedkeurende verklaring afgegeven. Het CDA stemde in met de jaarstukken, maar was kritisch over het gelopen proces.

Kritisch op proces
Het CDA stemde in met het volledige raadsbesluit. Het CDA verleende goedkeuring om de reden dat als het besluit niet tijdig wordt goedgekeurd, we bepaalde Sisa regelingen mis kunnen lopen en dit kunnen we ons als gemeente niet veroorloven. Maar dat wil niet zeggen dat het proces goed is verlopen en dat zorgvuldig is gehandeld. Ondanks dat de accountant onder voorwaarden goedkeuring heeft verleend betreuren we het proces en wederom het te laat ter beschikken stellen van de definitieve jaarrekening aan de raad voor een juiste en zorgvuldige beoordeling.

Jaarstukken te laat naar de raad
Woordvoerder Koop Drost:  ‘Na het debacle van verleden jaar waar Deloitte al de waarschuwing voor afgaf en de belofte door het college, om het dit jaar wel tijdig klaar te hebben,  is het wederom niet gelukt om twee weken voor deze vergadering de stukken klaar te hebben alsmede de goedkeuring van de accountant. Dat het met stoom en kokend water klaar is gemaakt blijkt wel uit het gegeven dat de definitieve jaarrekening wezenlijk verschilt van het concept en de jaarrekening 2020”. 
Drost stelde over andere vragen over verschillen in afschrijvingstermijnen. Wethouder Turksma, die wethouder Van Dijk verving, die wegens Corona ziek thuis was, bleef het antwoord schuldig. 

Realistisch begroten
Zowel het CDA als de accountant pleiten voor een goed en zorgvuldig proces en adviseren het college om meer tijd te nemen voor het opstellen van de jaarrekening. Wethouder Turksma verwees naar zijn collega Van Dijk, en kon geen toezegging geven voor een zorgvuldig proces voor de komende jaren. 

Als laatste vroeg Drost aandacht voor correcte Europese aanbestedingen en om realistisch te begroten. Koop Drost: “Het CDA wil realistisch begroten en niet pessimistisch realistisch. Met ander woorden negatief begroten, zodat de uitkomsten gunstiger lijken.CDA wil graag realistisch begroten zodat de gemeente scherper aan de pen blijft en een beter regie voert over haar begroting. Over de Europese aanbestedingen zei het CDA-raadslid: “Drie aanbestedingen zijn niet op de juiste manier aanbesteed en het CDA ziet graag dat dit onderdeel met de handschoen worden opgepakt en dat dit een goed leerproces is, omdat de grootste aanbesteding in de geschiedenis van de Wolden, namelijk Huus van Sport en Cultuur, nu in proces zit en we hier geen claims van andere partijen kunnen veroorloven. Leer er van en voorkom claims in de toekomst”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.