23 december 2022

CDA stemt in met noodfonds energie-armoede

De raad besloot op 22 december om € 520.000 beschikbaar te stellen voor inwoners, die in de problemen komen als gevolg van de gestegen energieprijzen. De gemeenteraad had op 10 november unaniem de motie ‘Noodfonds energie-armoede aangenomen’. In de motie werd het college van burgemeester en wethouders gevraagd om dit fonds in te richten.

Het CDA gaf net als de andere partijen de complimenten aan het college dat zij dit zo snel opgepakt hebben. Met betrekking tot het voorstel had het CDA nog een aantal vragen. Deze vragen gingen over twee zaken: 
1.    De termijn waarin de regeling is opengesteld
2.    De communicatie

Termijn openstelling
Voor de eerste groep, de inwoners met een klein inkomen, wordt de inkomensgrens verruimd van 120 naar 130 % voor het aanvragen van de energietoeslag. De maatregel wordt op 1 januari van kracht. De einddatum is 1 april 2023. Het CDA wilde weten of de openstelling niet langer kon. De maatregel moet immers ook nog bij iedereen bekend zijn, en daar is tijd voor nodig. De wethouder gaf aan dat hij alles op alles gaat zetten om bekendheid aan de regeling te geven. Het betreft de energiekosten van 2022 en het college verwacht dat 3 maanden een voldoende lange termijn is voor de inwoners om een aanvraag te doen.

Communicatie
Voor de tweede groep inwoners, die financieel ernstig in de problemen komen als gevolg van de hoge inflatie moet maatwerk geboden worden. Elke situatie zal anders zijn. En vanaf eind januari is voor hen het noodfonds beschikbaar. 
Het CDA benadrukte dat de communicatieparagraaf mager is. Woordvoerder Karin Brouwer: “Het CDA heeft zorg of wij tijd genoeg hebben om de maatregelen goed onder de aandacht te brengen. En of wij met de inzet van deze kanalen ook echt de inwoners bereiken die het nodig hebben. Zeker gezien de relatief korte tijd waarin de regeling van kracht is.”
De wethouder benadrukte dat hij sterk op communicatie gaat inzetten. Hij zegde toe om het communicatieplan te delen met de raad. Ook nam de wethouder de suggestie van het CDA over om streekradio in te zetten bij het bekend maken van de regeling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.