01 november 2019

Raadsdebat over eenzaamheid

Op 31 oktober vond het debat plaats rond het thema Eenzaamheid. Het debat is een vervolg op de dialoogavond Zorg van 11 april 2019. Tijdens de dialoogavond zijn drie thema’s uitvoerig besproken: zorg en netwerken, participatie en wonen en zorgtechnologie. Na aanleiding van de dialoogbijeenkomst hebben partijen aangegeven dat zij graag met elkaar in debat gaan over de onderwerpen Eenzaamheid, Mantelzorg en Vervoer. Op donderdag 31 oktober vond het eerste debat plaats met als thema Eenzaamheid. Jeene Keizer bracht de CDA-standpunten onder de aandacht van de andere partijen.

Debat
Het debat vond plaats aan de hand van een viertal vragen. Zo werd voorgelegd of eenzaamheid een probleem is in De Wolden en of dit dan een individueel probleem of een maatschappelijk probleem is. Is er een taak weggelegd voor de gemeente en zo ja welke taak? Als laatste konden de partijen suggesties aanreiken aan het college over het thema Eenzaamheid.

Het CDA ervaart net als alle andere partijen dat eenzaamheid een groot probleem is.
Eenzaamheid is moeilijk op te sporen. Dit maakt dat Eenzaamheid ook moeilijk is in te schatten. Jeene Keizer “Het is iets wat je alleen zelf kunt voelen. Het is een probleem. De percentages zijn heel hoog. Meer dan 1/3 van de volwassenen kampt met dit probleem. Onze fractie schrikt hier best van. De Wolden komt, qua percentage eenzaamheid er gelukkig gunstig uit ten opzichte van  andere vergelijkbare gemeentes en ten opzichte van het landelijke percentage. Dit is te opmerkelijker omdat De Wolden relatief meer ouderen heeft dan de andere referenties.”

Het CDA is van mening dat eenzaamheid naast een individueel probleem ook zeker een maatschappelijk probleem is. Iedereen kan een bijdrage leveren om eenzaamheid in te dammen. Bijvoorbeeld door even langs te gaan bij ouderen. Een kleine inspanning met een hoog rendement!
Jeene Keizer gaf aan dat kerken en buurten ook duidelijk een kans hebben om in te spelen op het probleem eenzaamheid.” Hij noemde enkele voorbeelden zoals het opzetten van de stamtafel Zuidwolde door onder andere ds. Betty Gras en de vele vormen van SAMEN eten.

Als afsluiting van het debat gaf wethouder van ’t Zand aan dat het een boeiende discussie was geweest. Eenzaamheid is een ongrijpbaar begrip. Veel organisaties zijn al met het thema bezig, zoals de Buurtteams, sociale teams, optimaal leven (Optimale zorg aan mensen met langdurige psychische problemen), onafhankelijke clientondersteuning (OCO), DeWoldenVervoert en vrijwillige ouderadviseurs.
De rol van vrienden en familie (de sociale cohesie) is net zo belangrijk als professionele ondersteuning. Momenteel werken de Drentse gemeenten aan een Drents Preventie Akkoord, dat over heel veel onderwerpen gaat. Eenzaamheid is hier één van.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.