28 oktober 2016

Re-creatie van recreatieparken

In de raadsvergadering van 27 oktober voerde Tjalling de Wit het woord over de herbestemming van recreatieparken. Het voorstel laat zien dat het college veel heeft gedaan met de opmerkingen van de dialoogtafel en de opiniërende raadsvergadering. De diversiteit tussen de diverse parken was zo groot dat alleen maatwerk dit beleid in goede banen kan leiden. Het CDA had enkele vragen en stemde in met het voorstel. 

In gemeente De Wolden wordt op diverse recreatieparken onrechtmatig (permanent) gewoond in recreatieverblijven. Deze situatie zorgt voor tegenstrijdige belangen van bewoners, recreanten en eigenaren/verhuurders en onduidelijkheid over de toekomstige functie van het park.

Het is voorstel is om eerst de situatie op en het toekomstperspectief van alle recreatieparken met vaste verblijven en een recreatieve bestemming in De Wolden te inventariseren en in kaart te brengen met behulp van onafhankelijk adviseur (fase 1). Na deze schouw worden de recreatieparken zonder recreatief toekomstperspectief uitgenodigd maatwerkplannen voor toekomstig gebruik te ontwikkelen op basis van de aanbevelingen van de adviseur (fase 2). De provincie Drenthe en het Recreatieschap dragen zijn betrokken bij fase 1, de schouw van de parken, en dragen financieel bij in de kosten.

Het CDA vroeg of de genoemde lijst compleet was, .”Ook een park in wording zoals in Ansen zou al onderzocht kunnen worden, want zaken als het verdienmodel, eigendom en dergelijke zijn al bekend”, aldus Tjalling de Wit.
De fasering van het voorstel is duidelijk, maar er wordt geen tijdpad bij vermeld. Op vragen van het CDA gaf wethouder Jan ten Kate aan dat de raad ervan uit mag gaan dat de schouw plaatsvindt voordat het nieuwe seizoen begint. Na verwerking van de gegevens wordt fase 1 voor de zomervakantie van 2017 afgerond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.